Mons Otnes er tilsatt som ny kommunedirektør i Rindal

Kommunestyret i Rindal har enstemmig vedtatt å tilsette Mons Otnes som ny kommunedirektør.

Publisert Sist oppdatert

Tilsettingen skjedde på kommunestyremøtet onsdag.

Formannskapet i Rindal behandlet saken i møte 5. oktober. Formannskapet vedtok enstemmig å innstille Mons Otnes til stillingen som kommunedirektør.

Formannskapet la fram følgende innstilling til kommunestyret på møtet onsdag:

Rindal kommune tilsetter Mons Otnes som kommunedirektør. Oppstartsdato etter nærmere avtale. Arbeidsutvalget gis fullmakt til å forhandle frem arbeidsavtale med innstilt kandidat.

Dersom innstilt kandidat takker nei til tilbud om tilsetting, går saken tilbake til arbeidsutvalget til videre vurdering og behandling.


Ordfører Vibeke Langli redegjorde for prosessen.

Birgit Reisch har som kjent sagt opp sin stilling som rådmann i Rindal kommune, med virkning fra 1. desember. Hun går da over i pensjonistenes rekker.

Det var 10 søkere til stillingen som kommunedirektør i Rindal. Ordføreren påpekte at det var flere godt kvalifiserte søkere til stillingen.

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Mons Otnes
Mons Otnes

– Jeg vil først og fremst takke for tilliten. Det blir spennende og givende å prøve seg i jobben som kommunedirektør, sier Mons Otnes i en kommentar til Trollheimsporten.

Powered by Labrador CMS