Surnadal kommune:

Går inn for storstilt oppussing av idrettshallen

Publisert

Kommunestyret i Surnadal vedtok på torsdagens møte å gå for kommunedirektør Knut Haugens innstilling om å gå videre med plan for renovering og oppgradering av Surnadal idrettshall. Det betyr at idrettshallen bevilges nærmere 15 millioner kroner til oppussing, fordelt på 2023 og 2024.

Haugen anbefalte til kommunestyret at de skulle gå for det som ble kalt alternativ 3 (av 3) i innstillingen. Felles for alle tre alternativene var følgende:

  • Legge til rette for tilgjengelighet for alle, til hallen, garderober og tribune
  • Varme i gulv i garderober
  • Oppgradering med eget ventilasjonsanlegg for garderober og inngangsparti
  • Nye vinduer
  • Isolering og platekledning av yttervegger. Dette vil være et godt Enøk-tiltak med bedre inneklima, samtidig som vi får tett yttervegg
  • Isolering og omtekking av yttertak
  • Solcelleanlegg på tak

For alternativ 2 er det i tillegg foreslått å flytte og få en mer synlig/imøtekommende inngang og noen mindre endringer i inngangspartiet.

For alternativ 3 er det i tillegg til de andre to alternativene foreslått å flytte på rommene i inngangspartiet, der vestibylen med kiosk blir trukket frem i front.

I tillegg var det et fjerde alternativ om å ikke gjøre noe utover arbeidet som allerede har blitt gjort i forbindelse med tetting av bergsprekker bak hallen, pluss litt maling.

Bred enighet

Ordfører Margrethe Svinvik åpnet for diskusjon med eget innlegg.
– Idrettshallen har mange, unge brukere. Jeg synes løsningen i alternativ 3 gir en bredere, finere og mer praktisk hall. Det er godt gjort å få til så mye på én gang. Men det koster, så vi må vurdere bruken av pengene. Personlig synes jeg vi skal gå for kommunedirektørens innstilling.

Ole Joar Bruset (H) var neste taler.
– Jeg er enig med deg angående alternativ 3. Vi må ta oss råd til dette. Jeg har tidligere snakket om at jeg ser for meg Surnadal Idrettspark. Vi har Øye stadion, discgolf, hockey og så videre, men vi har ikke noe samlingssted for aktiviteten. Jeg ser for meg at folk kunne gått til det rommet i hallen for å møtes og treffes over en kakaokopp og en bakelsrunding. Det er lurt å bruke de ekstra pengene nå.

– Dette må vi gå for, supplerte Brusets partikollega, Tor Rune Halset.

I tur og orden uttrykte de aller fleste politikerne enighet for kommunedirektørens innstilling om alternativ 3. Unntaket var MDGs vara for Eli Vullum Kvande, Erik L Moen. Han mente at kommunestyret burde gå for alternativ 1, både for å spare penger (5 millioner) og for å skåne ungdommer fra mer byggeplass. Han ønsket å utsette byggearbeidet i alternativ 2 og 3.

– Jeg synes ikke vi skal utsette. Ungdommene tåler mer bygging, repliserte ordfører Svinvik da hun lukket diskusjonen igjen før voteringen.

Voteringen ble da mellom kommunedirektørens innstilling om alternativ 3, mot Erik Moens forslag om å gå for alternativ 1. Kommunedirektørens innstilling ble vedtatt med alle mot én stemme.

Illustrasjonstegning av alternativ 3.
Illustrasjonstegning av alternativ 3.
Illustrasjonstegning.
Illustrasjonstegning.

Et skår i gleden

Imidlertid var det også bred enighet om at én ting må ordnes opp i først. Det gjelder inntrenging av vann i hallen. Annett Ranes (AP) stilte spørsmål om vannet i hallen allerede på spørrekvarteret først på kommunestyremøtet.

– Det ble meldt om lekkasje i helgen under et idrettsarrangement i hallen, selv om tilbakemeldingen er at arbeidet med tetting bak hallen er ferdig. Man gjør seg opp noen tanker; hvordan får vi en oversikt over hva det faktisk dreier seg om, spurte Ranes.

– Vi har hatt et firma som har jobbet med berget i bakkant. De har fylt inn masser i sprekkene bak der, men det er for tidlig å si om det har vært vellykket, mislykket eller noe midt imellom. Problemet er at hallen er bygd så tett inntil berget, så det er ikke mulig å komme seg fysisk bak dit. Det er derfor vanskelig å si om det er massene som nå gradvis presser vannet inn i hallen og dermed går seg til over tid, eller om det er annet tilsig. Kanskje må vi se på innvendig drenering.

– Vi må nok se an tiden litt, men jeg tror ikke det er grunn til å avvente politisk behandling. Vi må finne ut mer før vi konkluderer med hva som er vellykket eller ikke. Det er ikke noe alternativ å rive hele hallen og bygge nytt, så da må vi løse det så godt vi kan. Men jeg kan forstå at folk er litt bekymret, svarte Knut Haugen.

Både Lars Inge Kvande (SP) og Annett Ranes hadde oppfølging angående lekkasjen. Kvande spurte om vanninntrengingen er isolert til ett sted, eller om det lekker flere plasser. For å svare hadde Olav Rønning fra teknisk drift møtt opp.

– Hallen ble i sin tid støpt inn mot bergveggen i øst, og det er der lekkasjen er. Vi har gjort et hederlig forsøk på å hindre videre inntrenging i berget, men det er umulig å si hvordan vannet kommer inn siden vi ikke kommer til bak der. Men arbeidet med å stanse lekkasjen blir med videre i prosessen. Vannet kommer bare inn i publikumsinngangen, og ikke inn i selve hallen, sa Rønning.

– Vi må være forsiktige med å pusse opp noe som lekker, så det må gjøres noe med inntrengingen før vi bruker 15 millioner på oppussing. Dette er et viktig bygg for aktivitet og vil være det i mange år fremover. Så jeg mener vi må tette lekkasjen først, og så oppgraderer vi bygget. Jeg krysser fingrene for at vi finner en løsning, sa Annett Ranes.

Powered by Labrador CMS