Marte Halgunset (t.v.) og Emily Stangvik (t.h.)
Marte Halgunset (t.v.) og Emily Stangvik (t.h.)

Venninnene mener politikk er et viktig tema for ungdom

Marte Halgunset (17) og Emily Stangvik (17) som går andre året studiespesialisering på Surnadal videregående er begge spente på hvem som blir valgt til å lede landet de neste 4 årene. Selv om de er et år for unge til å stemme, følger de nøye med på valgkampen.

Publisert

Stangvik, som er leder for det lokale ungdomspartiet, Surnadal AUF, og som er en del av Ungdomspanelet i Møre og Romsdal, er over gjennomsnittet engasjert i politikk. Som leder deltar hun på politiske møter, konferanser og forskjellige arrangementer. Halgunset har ikke et like sterkt forhold til politikk, men engasjerer seg fortsatt for hva som skjer i valgkampen.

Engasjementet startet tidlig

Stangvik sitt engasjement for politikk startet allerede på barneskolen når hun ble valgt inn i elevrådet. Senere ble hun leder for elevrådet på ungdomsskolen og engasjementet vokste stadig. Hun begynte å lese om de forskjellige partiene, og fant ut at hun var mest enig med Arbeiderpartiet sine verdier. Dette førte til at hun, sammen med Astrid Dammen Gjeldnes, stiftet Surnadal AUF. I arbeidet med å inkludere ungdom i politikken, har hun fått flere ungdommer i lokalsamfunnet til å engasjere seg i hvordan ting blir styrt, deriblant Halgunset.

- Jeg ble mer klar over og interessert i politikk etter at jeg startet på videregående, mye takket være Emily. Det er viktig at vi ungdommer holder oss oppdatert og vet hvilke verdier vi har, spesielt med tanke på at vi snart er gamle nok til å stemme, sier Halgunset.

Politikk skaper samtaler blant ungdom

- Jeg tror ungdom bryr seg mer om politikk enn de voksne skal ha det til. I klassen vår er det ofte debatter og samtaler om alt mulig relatert til politikk. Alt fra abortlover, til utdanning, fraværsgrensa, likestilling, rasisme og klimaet. Det er bra fordi det skaper tanker og utfordrer oss til å bestemme hvilke verdier vi ønsker å ha, sier Stangvik, og Halgunset legger til:

- Det blir fort litt diskusjoner, men det er veldig interessant å høre hvilke meninger og synspunkt andre har.

Det er viktig å stemme, også blant ungdom

Stangvik og Halgunset er enige om at de med stemmerett burde benytte seg av den, både Stortingsvalg og kommunevalg når den tid kommer. De skal begge bruke stemmeretten sin i kommunevalget om to år.

- Alle stemmer teller, og hvis man vil ha forandring må man stemme. Hvis bare de eldste skal stemme ved hvert valg, vil ikke ungdommenes verdier bli representert i samfunnet. Da vil ikke fraværsgrensa, klimakrisen og abortloven bli prioritert, men andre ting som ikke er like viktige for oss ungdommer. Hvis man velger å ikke bruke stemmeretten sin, kan man ikke klage på måten landet blir styrt på, sier Halgunset.

Begge mener at det er viktig å lese seg opp på alle partiene før man tar et valg. Det er fordeler og ulemper med hvert parti, så man vil ikke finne et parti man er 100% enig med, men det er viktig å finne det partiet man deler flest verdier med.

Man må fokusere på de sakene man synes er viktig. Det er enkelt å bli revet med av et fint partiprogram, men man må stille seg kritisk til hva de forskjellige partene lover ut. Ikke alt de lover ut er realistisk, og mye er bare for å friste. Billigere bensin og diesel er noe flere parti frister med. Dette betyr ikke at det kommer til å realiseres, sier Stangvik.

Stangvik mener blant annet at saker som lærlingplassgaranti, fraværsgrensa, realistiske klimamål, mindre arbeidsledighet og god boligpolitikk ville ha vært avgjørende saker for hvilket parti hun ville stemt på hvis hun hadde hatt stemmerett. Halgunset mener i tillegg at det er avgjørende for henne hvilke syn partiene har på en potensiell samtykkelov og om abortloven.

Valget påvirker ungdom, ungdom kan påvirke valget

- Selv om vi ikke har stemmerett enda, er det ting vi ungdommer kan gjøre for å påvirke valget. Man kan melde seg inn i et ungdomsparti, f.eks. AUF. Der blir man tatt seriøst og man blir sett på som en ordentlig del av et parti. Vi får være med i møter med voksenpartiet til ungdomspartiet, og der kan vi komme med forslag på ting ungdom mener er viktig. Derifra kan voksenpartiet velge om det er noe de ønsker å fokusere på. Man kan også fremme politiske tema i sosiale medier for å øke kunnskapen om f.eks. klimakrisen, sier Stangvik og fortsetter:

- Som ungdom burde man fremme de partiene som står for temaer som er viktige for ungdom og for fremtiden. Jeg er personlig mest enig med verdiene som Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt har. De fokuserer på psykisk helse, er for pride og er imot homoterapi. Dette er ting som er viktige for dagens ungdom, og ikke minst fremtidens ungdom. Andre prioriteringer partiene har er klima, å forandre fraværsgrensa og få billigere bensin i distriktene. Alt dette påvirker jo ungdom positivt så hvorfor skal vi ikke fremme det?

- Jeg synes ungdommen viser seg mer fram i politikken nå enn tidligere. Man ser mer i media at ungdom bryr seg mer og det er veldig fint å se. Det er mange samfunnsengasjerte, spesielt med tanke på klimakrisen. Greta Thunberg er jo et eksempel på det. Jeg tror engasjementet rundt politikken har økt betydelig fordi vi har lett tilgang til reklamasjon gjennom sosiale medier. Det gjør at man når ut til enda flere, og da kan man enklere utgjøre en forskjell, avslutter Halgunset med.