Flere personer ved to langbord i en møtesal. En mann på talerstolen.

Fra kommunestyre­møtet i Rindal torsdag

Publisert

Torsdag 21. september var det kommunestyrmøte i Rindal. Dette var det siste møtet for det gamle kommunestyret. I neste kommunestyremøte blir det konstituering av det nye kommunestyret. 

Møtet startet som vanlig med spørretime, og senere kom orienteringer fra ordføreren og fra kommunedirektøren. Se kommune-TV eller protokollen fra møtet for mer informasjon om dette (direkte linker nederst saken).

Det var flere orienteringer i møtet:

Innføring av Helseplattformen

Gro Magnhild Brønstad, som er ansvarlig for arbeidet med Helseplattformen i Rindal kommune, holdt en orientering om dette arbeidet. Helseplattformen innføres i Rindal 3. november, en fredagskveld. Tidspunktet er valgt fordi det er minst aktivitet i helsetjenestene på helg, slik at det blir best mulig tid til å få systemet opp å gå før aktiviteten tar seg opp igjen på mandagen. Det er tre journalsystemer som skal slås av og og erstattes med Helseplattformen.

Det har vært mange saker i media der brukere står fram og er kritiske til Helseplattformen, de oppfatter den som lite effektivt, eller lite brukervennlig osv. Brønstad påpekte at de aller fleste av disse sakene omhandler St. Olavs hospital. De kommunene som har tatt i bruk Helseplattformen sier at det går greit.

– Vi har trua! Vi tror at det det skal bli bra her i Rindal, sa Gro Magnhild Brønstad.

Bruken av Helseplattformen skal sikre bærekraftige helse- og omsorgstjenester for framtida. Det skal gi effektivisering og tidsbesparelser, og innbyggerne skal selv få bedre oversikt gjennom appen HelsaMi. Alle innbyggere oppfordres til å laste ned og ta i bruk appen. I Rindal er det allerede veldig mange som har tatt den i bruk.

De ansatte i helsetjenstene i Rindal bruker nå mye tid på å lære å bruke Helseplattformen. Det går dessverre på bekostning av en del av tjenestene til innbyggerne i en periode, og det merkes særlig godt i de minste tjeneste med få ansatte, som helsestasjonen og fysioterapi. Der det er få ansatte kreves det ekstra mye av dem når de sette seg inn i det nye systemet.

I den første tida etter innføring av Helseplattformen vil nok mye ta lenger tid enn vanlig, men det vil gå seg til etter hvert, og arbeidet vil bli mer effektivt på sikt. Lisenskostnadene på Helseplattformen er også betydelig lavere enn summen av lisensene på de systemene som kommunen bruker i dag, sa Brønstad.

Kommunens IKT-ansvarlige har slutta i jobben, og kommunen har derfor inngått en avtale med Surnadal kommune, slik at det er mulig å få hjelp fra Surnadal dersom det oppstår problemer som må løses lokalt. Ellers er IKT Orkide til god hjelp på dette området, når det er noe som kan ordnes fra Kristiansund.

Etter plana skal også fastlegene blir med i Helseplattformen etter hvert. Dette er viktig for å oppnå målet om en felles journal for hver innbygger. Men fastlegesystemet i Helseplattformen er enda ikke godt nok for legekontorene, så de må inkluderes senere. Øya legekontor tok i bruk Helseplattformen i fjor. Da var ikke systemet godt nok. Nå er det mye bedre utviklet. Vanylven legekontor skal ta det i bruk i desember i år , og enda et legekontor skal starte utprøvingen i januar.

Bygdevekst-prosjektet

Prosjektleder Håkon Fredriksen holdt en orientering om status i Bygdevekst-arbeidet. Dette har vi i Trollheimsporten skrevet en del om tidligere. Blant annet her: Freske kommuner i unikt samarbeid.

TØRN-prosjektet

Kommunedirektør Mons Otnes orienterte om TØRN-prosjektet i helse- og omsorgstjenestene.

Utfordringen i helse-Norge er aldrende befolkning og mindre ungdomskull. Det blir etter hvert enda vanskeligere å få tilgang til nok arbeidsfolk og tilgang til rett kompetanse innen helse og omsorg, sa Otnes. Tilgangen på arbeidskraft fra andre land er også en stadig større utfordring.

Det foregår nå flere omfattende prosjekter samtidig innenfor helse og omsorg i Rindal kommune. I tillegg til TØRN-prosjektet jobbes det med overgangen til Helseplattformen, og med innføring av velferdsteknologi. Alt dette skal gjøre tjenstene mer effektive på sikt, men det er mye arbeid i overgangsfasen.

– Jeg må understreke at det er en krevende prosess som er arbeidssom for ansatte, og det merkes for pasienter og brukere, sa kommunedirektøren.

Målet for TØRN-prosjektet er å finne en hensiktsmessig oppgavefordeling og organisering som gir gevinster for både pasienter og ansatte på en bærekraftig måte. Det jobbes blant annet med tildelingskriterier og tildelingspraksis, og med kompetanse og oppgavefordeling. Prosjektet er ikke fullført, det pågår fortsatt.

Saksbehandling:

Salg av konsesjonskraft - hvordan bruker vi inntektene? 

Etter forslag fra Rindal Høyre og Rindal Senterparti, som begge ble enstemmig vedtatt, ble kommunestyrets vedtak slik:

1) Kommunestyret velger følgende strategi for bruk av konsesjonskraften: Konsesjonskraftsinntekten budsjetteres ved slutten av året og føres mot disposisjonsfond for senere disponering og bruk.
2) Kommunestyret ber kommunedirektøren komme tilbake med en sak på strategi for salget av konsesjonskraften som understøtter kommunestyrets ønske for bruken vedtatt ovenfor.
3) Kommunestyret ber kommunedirektøren komme tilbake med en grundigere utredning om uttak til eget forbruk.

Økonomireglement Rindal kommune 

Kommunedirektørens innstilling med tilleggsforslag fra Rindal Høyre ble enstemmig vedtatt:

Kommunestyret vedtar vedlagte økonomireglement med tilleggsforslag som gjeldene for Rindal kommune.


Reising av nytt utleiebygg etter brannen på HOV i 2020

Kommunedirektørens innstilling med forslagene i møtet ble enstemmig vedtatt.

Formannskapet godkjenner framforhandlet samarbeidsavtale med El-Co AS datert 5.7.2023, og gir kommunedirektøren fullmakt til å utferdige og signere endelig leieavtale. 

Formannskapet vedtar bygging av nytt utleiebygg etter brannen på Hov i 2020, med en totalramme på 23 millioner kroner. 

Formannskapet vedtar følgende oppdaterte finansieringsplan:
• Forsikringsoppgjør etter brannen i 2020 – 6 millioner kroner
• Bruk av ubundne investeringsfond – 4 millioner kroner
• Momskompensasjon – 2,5 millioner kroner
• Opptak av lån – 10,5 millioner kroner 

Referansegruppen består av:
Line Therese Flåtten (Ap)
Magnar Dalsegg (H)
Kjetil Løften (Sp)

Saksdokumenter og protokoll fra møtet er nå publisert på Rindal kommunes hjemmeside.

Opptak fra møtet er publisert på Kommune-TV/Arkiv

Powered by Labrador CMS