Surnadal kommune melder:

Reguleringsplan for utvidelse av industriområde Pipelife - offentleg ettersyn

Hovudutval for miljø, areal og teknikk har vedtatt å legge reguleringsplan for Pipelife ut til høyring og offentleg ettersyn.

Hensikt med planen:Hensikt med planen er å utvide lagerdelen av industriområdet. Planforslaget er i tråd med kommuneplanen sin arealdel. For meir info sjå planomtalen.

Se planbestemmelser, plankart m.m. her.

Powered by Labrador CMS