Håkon Fredriksen vil skape bygdevekst i Rindal.
Håkon Fredriksen vil skape bygdevekst i Rindal.

Håkon Fredriksen blir prosjektleder for bygdevekst i Rindal

Publisert Sist oppdatert

Håkon Fredriksen blir prosjektleder for bygdevekst

Håkon Fredriksen (44) fra Rindal er ansatt i midlertidig stilling som prosjektleder for bygdevekst i Rindal kommune, skriver Rindal kommune i ei pressemelding. Han begynner 1. mai og kommer fra stilling som daglig leder i utviklingsselskapet Innveno AS i Surnadal.

- Vi er svært glade for å få Håkon med på laget, sier ordfører Mildrid Kattem Aune og kommunedirektør Mons Otnes. – Han kjenner bygda godt og har verdifulle nettverk og brei erfaring med utviklingsarbeid for både lokalsamfunnet og næringslivet. Vi har søkt etter en prosjektleder som brenner for å skape det gode livet på bygda, som er på bølgelengde med både bygdefolk og byråkrater og som kan greie å få ungdom og unge voksne med i arbeidet.

Oppgavene er knytta til et tett samarbeid med Holtålen kommune om å utvikle en felles bygdevekstavtale, med støtte og finansiering fra Kommunal- og distriktsdepartementet. Dette er ei pilotordning med noen få utvalgte kommuner i Trøndelag og Finnmark. Det skal innen 1. oktober i år utvikles et sett med avtaler mellom deltakerkommunene og ulike statsetater om konkret framtidig samarbeid om lokal samfunnsutvikling og tilgang på ressurser til dette.

I Rindal henger arbeidet sammen med iverksetting av mange tiltak i utviklingsplanen "Rindal inn i framtida", som ble vedtatt av kommunestyret i oktober 2022 etter en omfattende lokal prosess. Viktige tiltak i planen er ulike former for organisert tilflyttingsarbeid (særlig retta mot unge kvinner), lokalt samarbeid om boligutvikling, markedsføring, omdømmebygging og næringsutvikling. Kommunen ønsker å samarbeide med Rindal Sparebank, Stiftelsen Lokalt Løft, Rindal Næringsforum og andre lokale krefter om gjennomføringa.

Powered by Labrador CMS