Rindal Næringsforum

Hovedinnledere og arrangør av Bedriftsseminar. Fra venstre: Håkon Fredriksen fra Rindal kommune, Amund Jensen fra Thams Innovasjon og Karstein Mauset, daglig leder i Rindal Næringsforum.

Bedriftsseminar med fokus på bygdevekst og bedriftsledelse

Publisert

Tirsdag inviterte Rindal Næringsforum til medlemsmøte på Bolme pensjonat.
Daglig leder i Rindal Næringsforum, Karstein Mauset, hadde invitert Håkon Fredriksen fra Rindal kommune for å informere om siste status i bygdevekstprosjektet.
Håkon Fredriksen orienterte de fremmøtte fra næringslivet i Rindal, vel 20 i tallet, generelt om status i prosjektet, og andre aktiviteter knyttet til prosjektet.
Deretter gikk han mer spesifikt inn på delområdene "Boligbygging og utvikling av nye botilbud", samt "Økt rekruttering av relevant arbeidskraft". Til slutt ga Fredriksen en kort demonstrasjon av den nye "Tid til å leve" nettportalen som er under utarbeidelse.

Ledelse og prosjektstyring

Hovedtema for bedriftsseminaret var ledelse og prosjektstyring. Amund Jensen fra Thams Innovasjon var invitert av Rindal Næringsforum for å by på sine erfaringer innen fagområdet. Jensen har 20 års erfaring som bedriftsrådgiver innen håndverk, produksjon og varehandel. Jensen berørte tema som: virksomhetsstyring og utvikling av bedrifter, mennesker og ledelse, økonomistyring samt digitale verktøy og regnskap. Med utdyping og  begrunnelse for hvorfor nettopp disse temaene var viktige for at bedrifter skal kunne lykkes.

Jensen tilbød seg til slutt å komme uforpliktende bedriftsbesøk om noen skulle være interessert i det.

Powered by Labrador CMS