Mer praksis for elever på studiespesialisering:

Per Holten og Nina Marie Solem Måøy fra Pipelife, sammen med Victoria Pettersen, Synne Mogstad Høivik og Maren Svanem fra Surnadal videregående skole.

Får muligheten til å praktisere det de lærer på skolen

Elever som går studiespesialisering på Surnadal videregående skole skal i vår få muligheten til å praktisere fagområdene sine hos den lokale bedriften Pipelife Norge AS. De ansatte på skolen og bedriften håper prosjektsamarbeidet skal gi elevene en lærerik og spennende opplevelse.

Publisert Sist oppdatert

På Surnadal videregående skole finner vi lektortrioen Victoria Pettersen, Synne Mogstad Høivik og Maren Svanem. Alle tre har sitt fagfelt innen realfagene, og har Surnadal vgs. som sin arbeidsplass.

Det siste året har Pettersen og Høivik gjennomført kurs rettet mot realfagslærere, kalt «Lektor2». Lektor2- ordningen er en nasjonal realfagssatsning som er finansiert av Kunnskapsdepartementet. Ordningen går ut på at lærere, sammen med elevene, skal samarbeide med fagpersoner i bedrifter og institusjoner som benytter realfag i jobbhverdagen sin.

Målet med dette samarbeidet er å bidra til økt interesse og motivasjon for realfagene blant elever som velger å gå studiespesialisering. Gjennom et samarbeid med en bedrift kan elevene på en praktisk måte få et høyt læringsutbytte gjennom prosjektarbeid, samt at lærerne får økt sin egen kunnskap og kompetanse i samarbeid med arbeidslivet.

Lokal bedrift som samarbeidspartner

Surnadal vgs. har allerede flere lokale bedrifter som samarbeidspartnere, da spesielt rettet mot elever på yrkesfag. Dette samarbeidet dreier seg som regel om at bedriftene stiller som utplasseringsbedrifter og lærebedrifter, noe som er svært positivt for yrkesfagelevene.

Nå ønsker lærerne å gi elever som velger studiespesialisering mer praksis i skolehverdagen.

- Vi mener det er viktig også for elevene som går studiespesialisering, at de får muligheten til å se relevansen av det de lærer på skolen, og at de på en praktisk måte får prøve det ut i feltet, sier Pettersen.

For årets prosjekt valgte lærerne å ta kontakt med Pipelife Norge AS, med forespørsel om et samarbeid rundt prosjektet. Det ville bedriften mer enn gjerne.

Per Holten, prosjektleder innen forskning og utviklingsarbeid (FOU) hos Pipelife, sier de satte pris på forespørselen fra skolen.

- Vi har et godt og positivt samarbeid med yrkesfagseksjonen på skolen fra før, så en inkludering av elevene på studiespesialisering ser vi stort på, sier han.

Et tverrfaglig og utforskende prosjekt

For årets prosjekt er det 1. års elevene som får muligheten til å bryne seg på relevante og spennende prosjektoppgaver. Oppgavene er formulert og utarbeidet på en måte som gjør at resultatene vil komme til nytte for Pipelife. Elevene blir delt inn i seks grupper, og får ca. en og en halv uke på å løse oppgavene, før de skal presentere resultatene sine for samarbeidsbedriften.

- Det artige med oppgavene er at de ikke har noen fasitsvar, sier Holten, og Svanem fortsetter:

- Mange som går realfag har nok en oppfatning av at alle oppgaver knyttet til matte og naturfag har kun ett fasitsvar, men slik er det ikke bestandig, smiler hun.

I forkant av prosjektet, som skal gjennomføres i vår, skal elevene få komme på bedriftsbesøk til Pipelife, for å bli bedre kjent med bedriften. Nina Marie Solem Måøy, prosjektleder innen FOU hos Pipelife, ser frem til omvisningen.

- Jeg tror det er viktig at elevene får se at vi ikke bare har industrihaller, men også en omfattende administrasjon og laboratorium, der elevenes fagområder vil komme til nytte. Her er det nemlig mange ulike fag i aksjon, sier hun.

Den faglige hovedvekten på prosjektoppgavene vil ligge på realfagene, men samtidig vil fag som geografi, norsk og engelsk også spille en viktig rolle. Lærerne mener dette er en fin mulighet å vise eleven hvordan tverrfaglig undervisning fungerer i praksis.

Ellers vil elevene få muligheten til å bli bedre kjent med seg selv og hverandre, hvordan de løser gruppedynamikk og rollefordeling, tidsberegning og egenvurdering. Dette er viktige erfaringer å ha med seg, både når de skal begynne den høyere utdanningen, men også til det fremtidige arbeidslivet.

- Vi ønsker at elevene skal jobbe så selvstendig som mulig med dette og løse oppgavene sammen, i tillegg til å spørre oss om hjelp, forteller Høivik, og legger til at både de og de ansvarlige fra Pipelife selvsagt skal veilede og tilrettelegge for elevene når det trengs.

- Viktig at de får se at vi har relevante arbeidsplasser

Lektortrioen og prosjektlederne fra Pipelife håper å få gi elevene et realistisk møte med arbeidslivet, hvor de får se hvilken hverdag de skal møte etter fullført høyere utdanning.

- Jeg tror elevene vinner mye på denne yrkesrettingen av allmennfagene, og at de blir mer rustet for fremtiden, sier Holten.

Høivik utrykker stor takknemlighet for at Pipelife ønsket å samarbeide om prosjektet, og at et tett samarbeid med det lokale næringslivet kommer til nytte ikke bare for elevene, men også andre involverte parter.

Solem poengterer samtidig at ordningen er generelt viktig for lokalsamfunnet, da elevene på studiespesialisering får se at det er jobbmuligheter i dalføret, også for arbeidstakere med en teoretisk studieretning.

- Vi som mange andre ønsker jo at ungdommen skal flytte til hjembygda igjen etter fullført utdanning, og da er det viktig at de får se at vi har relevante arbeidsplasser, og at det er fullt mulig å bosette seg her, sier hun.

Både lektorene og prosjektlederne er enige om at mer praksis for elever på studiespesialisering vil være en kjempegevinst for elevenes opplevelse av at deres fag vil komme til nytte i arbeidslivet.

- Det er veldig bra elever får litt praksis hos bedrifter, og ikke bare får komme på «sightseeing». Slik får de muligheten til å oppleve relevansen av det de lærer på skolen, avslutter Høivik.

Powered by Labrador CMS