Fylkesordfører Tove-Lise Torve (til venstre) og 1. kandidat Per Vidar Kjølmoen møtte fylkespolitikker Lilly Gunn Nyheim og Gruppeleder i Surnadal Arbeiderparti, Annett Ranes på ferga Stangvikfjord. Et av temaene var fergetakster.
Fylkesordfører Tove-Lise Torve (til venstre) og 1. kandidat Per Vidar Kjølmoen møtte fylkespolitikker Lilly Gunn Nyheim og Gruppeleder i Surnadal Arbeiderparti, Annett Ranes på ferga Stangvikfjord. Et av temaene var fergetakster.

-Vil halvere fergeprisene

Torsdag var det klart for Arbeiderpartiets valgkampåpning i Surnadal. Fylkesvaraordfører og fylkets førstekandidat til Stortinget, Per Vidar Kjølmoen, tok turen med ferga Stangvikfjord for å snakke om fergepriser, landbrukspolitikk og yrkesutdanning. Ap vil dessuten gå inn for gratis SFO for førsteklassinger.

Publisert Sist oppdatert

Som Arbeiderpartiets førstekandidat i Møre og Romsdal, og regner Kjølmoen med sikker plass på Stortinget. Den planlagte valgkampåpningen i Ålesund ble avlyst på grunn av koronautbrudd. Kjølmoen tar derfor turen rundt i fylket. Med seg hadde han Fylkesordfører Tove-Lise Torve.

Ferga spiser opp lønningene

-Slik kan vi ikke ha det i Norge, mener Kjølmoen. Han snakker om dagens fergepriser. Ifølge ham finnes det eksempler på at folk med vanlige jobber har fergeutgifter like høye som bruttolønna for å komme seg på arbeid. Sjøl har han tatt ferge i 15 år.

Den nye hybridferga Stangvikfjord legger til kai på Kvanne. Den er for dyr å reise med, mener Ap
Den nye hybridferga Stangvikfjord legger til kai på Kvanne. Den er for dyr å reise med, mener Ap

-Med Ap i regjering vil vi innføre halv fergetakst for hele landet så fort som mulig, sier Per Vidar Kjølmoen. Dette gjelder for ferger både på fylkes- og riksveier.

Matros på Stangvikfjord, Møyfrid Torvik Røkkum flankert av Lilly Gunn Nyheim og Annett Ranes
Matros på Stangvikfjord, Møyfrid Torvik Røkkum flankert av Lilly Gunn Nyheim og Annett Ranes

Han innrømmer at gleden var stor da de fikk med Jonas Gahr Støre på lag i kampen om reduksjon av fergetaksten. Da kom også flere partier på banen.

-Også Frp, som har sittet og sett på i 6 år med samferdselsminister fra eget parti, påpeker Kjølmoen

-Landbruket trenger akutthjelp

Kjølmoen mener landbruket i kystkommunene er sørgelig akterutseilt etter åtte år med blå regjering. At frislipp og produksjonsretta tilskudd der størrelsen betyr alt, er tilpasset store landbruk på Østlandet. Surnadal er en av de største landbrukskommunene i fylket, men selv her er brukene for små for den landbrukspolitikken vi har nå.

-Landbrukspolitikk er viktig for Arbeiderpartiet. Dersom vi kommer i regjering, vil vi arbeide for å vri tilskuddssystemet fra de store Gårdene på Østlandet til de typiske landbruka langs kysten. Vi vil dekke lønnsgapet landbruksnæringen har i forhold til andre næringer.

-Dette er faktisk en stille krise, sier fylkesordfører Torve. Landbruket trenger akutthjelp. Økning i prisen på kunstgjødsel og høye investeringskostnader på grunn av økning i materialprisen, fører til at mange bønder teller på knappene for tida. Mange er usikre på om de skal fortsette drifta.

Mangel på fagfolk potensiell hemsko

Kjølmoen og Torve slår også et slag for yrkesutdanning. Faren er at mangelen på arbeidstakere med fagbrev hemmer næringslivet i Norge.

-Når vi vet hvordan utviklinga er i norsk eksportnæring, nå kan det ikke være sånn at industrien holdes tilbake på grunn av mange på folk. Det er en måte å løse det på og det er å få til nye fagarbeidere.

Arbeiderpartiet vil derfor sette i gang et yrkesfagløft. For å få yrkesutdannede må det først være nok skoleplasser.

Møre og Romsdal fylkeskommune vil bruke 50 millioner kroner mer på yrkesfag i løpet av stortingsperioden. Det gir mulighet til å opprettholde linjer blant annet på Sunndal- og Surnadal Videregående. I tillegg vil partiet gå til valg på lærlingeplassgaranti.

-For å få ungdommer til å investere to år på en yrkesutdannelse bør det være en lærlingeplass som venter i andre enden. Vi vil i første omgang samarbeide med det offentlige og håper på godt samarbeid med privat næringsliv.

Sto på for modulvogntog

Å åpne for trafikkfor de største vogntogene i distriktet har vært viktig en sak for Arbeiderpartiet. Våren 2021 kom resultatet.

I april sto det første modulvogntoget klar til å ta ut fra Pipelife i Surnadal etter at Fv. 65 ble klarert for de store vogntogene.

-Det skal Lilly Gunn ha mye av æren for, sier Kjølmoen og Torve. Fylkespolitikeren Nyheim sitter i samferdselsrådet, og har jobbet for å få fylkesvegen gjennom Surnadal klar for giganttrailerne.

-Det har vært «min» sak, sier Nyheim. Men det hadde ikke blitt noe av, hadde jeg ikke fått dere andre til å stemme med meg, påpeker hun.

Vil ha gratis SFO for de yngste

Nå er det vanlige folks tur, er mottoet for Arbeiderpartiet i høstens valgkamp. Det betyr at det også er barnefamilienes tur. Partiet ser at mange familier strever med høye utgifter til skolefritidsordning. For familier med flere barn på SFO, og kanskje barn i barnehage i tillegg blir utgiftene store. Derfor vil partiet fremme forslag om gratis SFO for elever i første klasse.

Powered by Labrador CMS