Store planer for Meldal Miljøanlegg

Prosjektleder John Horg med en del av miljøanlegget i bakgrunnen.
Prosjektleder John Horg med en del av miljøanlegget i bakgrunnen.

– Vi vil bli best i regionen på håndtering av organisk avfall

Ved renovasjonsselskapet ReMidt IKS sin gjenvinningstasjon på Storås i Orkland ligger et stort anleggsområde med avfallsdeponi og komposteringsanlegg. Meldal Miljøanlegg AS produserer grus og hagejord, og har som mål å bli ledende i regionen på avfallshåndtering innen sitt felt.

Publisert Sist oppdatert

Bedriften Meldal Miljøanlegg AS eies av ReMidt Næring AS, TRV-gruppen (Trondheim renholdsverk) og Orkland kommune.

En bransje i vekst

Meldal Miljøanlegg AS ble etablert som avfallsdeponi i 2001. Anlegget har vært drevet av Hamos/ReMidt. Fra 1. januar i år ble John Horg ansatt som prosjektleder i bedriften. Han jobber med utvikling og utvidelse av virksomheten. Det har vært rask framdrift i prosjektet, og planen er å fortsette utviklingen i raskt tempo. Miljøanlegget sysselsetter allerede flere årsverk gjennom innleie.

– Vi har et mål om å bli en betydelig arbeidsplass her i området. I dag er det bare jeg som er ansatt i bedriften, resten er innleid. I sommer hadde vi 12 mann i arbeid her på det meste. Vi ønsker å bruke lokale entreprenører, så lenge de tilfredsstiller de kravene vi har, sier Horg.

En skisse over hvordan mijøanlegget kan se ut om noen år. De hvite feltene viser areal som er i bruk i dag.
En skisse over hvordan mijøanlegget kan se ut om noen år. De hvite feltene viser areal som er i bruk i dag.

Stort areal til disposisjon

Miljøanlegget ligger på et 300 mål stort område som er regulert til kommunalteknisk virksomhet. Så langt bruker de mindre en halvparten av dette området, men har planer om å ta i bruk det meste av tilgjengelig areal innen få år.

Anlegget er et ordinært avfallsdeponi, og tar imot sortert restavfall som bygningsavfall, avfall fra renseanlegg og lett forurenset jord og betong.

– Det er svært streng kontroll på alt som leveres til deponiet, forteller John Horg.

Bedriften har et komposeringsanlegg for alt av organisk avfall som kan komposteres, som hage- og parkavfall. Etter hvert vil de også legge til rette for å ta imot organisk landbruksavfall. I tillegg til dette vil overflødig jord og torv fra veiarbeid, byggeplasser m.v. også være en verdifull ressurs i produksjonen av jord.

– Vi produserer kvalitetsjord. Alt dokumenteres, jorda blir analysert, og alle jordtypene våre registreres hos Mattilsynet, sier Horg, og fortsetter:

– Så langt har vi produsert opp to jordtyper. Hagejorda er av så god kvalitet at den kan brukes i blomsterbed og blomsterpotter. Vi har truffet veldig godt her.

Dette er jord av høy kvalitet, som også passer til blomsterbed og potteplater, sier John Horg.
Dette er jord av høy kvalitet, som også passer til blomsterbed og potteplater, sier John Horg.
Her hentes det ut grus for å gi plass til et større komposteringsanlegg. ReMidt sin miljøstasjon i bakgrunnen.
Her hentes det ut grus for å gi plass til et større komposteringsanlegg. ReMidt sin miljøstasjon i bakgrunnen.

Henter ut grus for å få mer plass til avfallshåndtering

I anlegget produseres det også grus. Grusen tas ut fra området for å gi plass til utvidelse av komposteringsanlegget og deponi.

Jorda som produseres her er basert på organisk avfall, blant annet fra ReMidt sine gjenvinningsstasjoner. Avfallet kvernes og komposteres, og blandes med andre typer masser, blant annet finstoff fra grusproduksjonen, slik at det blir hagejord av høy kvalitet. Jorda kan blant annet kjøpes på gjenvinningsstasjonene i Meldal og i Surnadal. Den leveres lassvis eller i storsekk. For tiden jobbes det også med avtaler for salg av hagejord i mindre kvanta.

John Horg legger stor vekt på samarbeid i nærmiljøet, og ikke minst med landbruket. Han forteller at det forventes det at det kommer strengere miljøkrav i landbruket framover, blant annet krav om større spredeareal og strengere krav til håndtering av husdyrgjødsel.

– Vi ønsker å samarbeide, både for å lære og for å spille på lag med landbruket. Den kunnskapen som finnes innenfor landbruket skal vi ha veldig stor respekt for, og vi ønsker å være med og finne gode løsninger for landbruksnæringa framover, sier han.

Her deponeres blant annet bygningsavfall som er noe forurenset. Avfallet graves ned i et område med kontrollert avrenning.
Her deponeres blant annet bygningsavfall som er noe forurenset. Avfallet graves ned i et område med kontrollert avrenning.

Heftige mål

I løpet av de kommende åra skal miljøanlegget utvides betydelig, effektiviseres og moderniseres. Bedriften har hårete mål. De skal bli et ledende anlegg i regionen på håndtering av organisk avfall. Med regionen mener her den sørlige delen av Trøndelag, samt Nordmøre og Romsdal, forklarer John Horg.

Bedriften har ikke mål om størst mulig volum i deponiet, men vil tvert imot påvirke til størst mulig grad av gjenvinning av materialer.

– Når det gjelder deponiet så vil vi sette veldig stort fokus på materialgjenvinning. Hvis noe av det som kommer inn på deponiet kan gjenvinnes eller brukes til noe, så skal vi sørge for at det blir gjort, sier Horg.

I tillegg har han mål om å utvikle en kunnskapsbasert bedrift til beste for eierne og for samfunnet. Meldal Miljøanlegg AS vil søke samarbeid med relevante aktører, som næringsliv og landbruk, aktører innen forskning, videregående skoler og opplæringskontor. De vil også samarbeide med andre aktører innen avfallshåndtering, både i Norge og i resten av verden. Flere slik samarbeidsprosjekter er allerede påbegynt. Blant annet jobbes det nå med samarbeid med Talgø-konsernet i Surnadal, med Talgø Møre-Tre, Hageland og Byggmakker.

Grusproduksjon.
Grusproduksjon.
Finknusing av grus.
Finknusing av grus.
Komposteringsområdet.
Komposteringsområdet.
Her ligger en haug med hageavfall fra en konteiner på en av miljøstasjonene. Hageavfallet grovkvernes, og skal bearbeides videre til kompost.
Her ligger en haug med hageavfall fra en konteiner på en av miljøstasjonene. Hageavfallet grovkvernes, og skal bearbeides videre til kompost.
Her oppbevares betydelige mengder med grovkvernet hageavfall.
Her oppbevares betydelige mengder med grovkvernet hageavfall.
Dette er kompost som har godgjort seg i ett års tid, og nå er klar for å brukes som en viktig bestanddel i miljøanleggets hagejord.
Dette er kompost som har godgjort seg i ett års tid, og nå er klar for å brukes som en viktig bestanddel i miljøanleggets hagejord.
Dette nullstoffet skal blandes med komposten, forklarer John Horg.
Dette nullstoffet skal blandes med komposten, forklarer John Horg.
Flere typer masse blandes med komposten, etter en viss resept, for å få hagejord av god kvalitet.
Flere typer masse blandes med komposten, etter en viss resept, for å få hagejord av god kvalitet.
Rykende fersk hagejord, bokstavelig talt.
Rykende fersk hagejord, bokstavelig talt.
Det spirer og gror i hagejorda, selv om det er høst.
Det spirer og gror i hagejorda, selv om det er høst.
Mer kompakt jord, som er produsert blant annet av slam. Denne jorda brukes mest av entreprenører.
Mer kompakt jord, som er produsert blant annet av slam. Denne jorda brukes mest av entreprenører.

up

Powered by Labrador CMS