LESERINNLEGG:

Arkivbilete frå då Surnadal FrP presenterte partiprogrammet sitt for valperioden 2019-2023. Frå venstre: Stian Faksnes, Tonje Larsen Faksnes, Nils Petter Tonning, Johs. J. Vaag og Svein Ingvar Wærum. Det er Nils Petter Tonning som står bak dette lesarinnlegget
Arkivbilete frå då Surnadal FrP presenterte partiprogrammet sitt for valperioden 2019-2023. Frå venstre: Stian Faksnes, Tonje Larsen Faksnes, Nils Petter Tonning, Johs. J. Vaag og Svein Ingvar Wærum. Det er Nils Petter Tonning som står bak dette lesarinnlegget

Klima

Publisert

,Klima Klimatoppmøte i Glasgow er over. Norge tar med seg 14 milliarder kroner for tiltak for å bekjempe klima. Norge skal doble klimabistanden, fra syv til 14 milliarder. FrP ser ingen tiltak i sikte å lurer da på hva disse pengene skal brukes til.

Jordens klima skifter over tid, og vi vet for lite om hva som påvirker disse endringene. Derfor er det viktig å legge et føre-var-prinsipp til grunn for klimapolitikken i stedet for å kanalisere all innsats i en bestemt retning. Det betyr at det er fornuftig å prioritere tiltak som har en tilleggseffekt utover det å være et klimatiltak. Det forskes for lite på naturlige klimaprosesser.

Fremskrittspartiet vil stimulere til bredere forskning og åpen, kritisk debatt rundt årsaker til, og omfanget av, klimaendringer. God forståelse om utfordringen er viktig slik at man bedre kan prioritere samfunnets knappe ressurser til ulike formål, som å forebygge eller bedre å tilpasse oss uønskede endringer i naturen.

Det er nødvendig med en nyansert klimadebatt. Problemstillingen som politikere og forskere fra FNs klimapanel retter oppmerksomheten mot, kan være alvorlig. Advarslene gir grunnlag for varsomhet. Samtidig kan det være uheldig og uriktig å koble enhver flom, hete- eller kuldebølge, storm og andre værformer til påstanden om menneskeskapte klimaendringer. Innen slike samfunnsovergripende problemstillinger er det viktig å sikre gode, langsiktige beslutninger som har støtte i befolkningen og som forvalter skattebetalernes penger på en optimal måte.

Den norske klima- og miljødebatten er i altfor stor grad preget av politiske symboler, manglende konsekvensvurderinger og for liten tro på markedet. Resultatet av dette er at mange partier tyr til meningsløse påbud, forbud og reguleringer som plager folk i hverdagen og som hindrer vekst og verdiskapning i Norge.

Fremskrittspartiet er det eneste alternativet til en slik politikk. Vi vil føre en forutsigbar og faktabasert klimapolitikk som bidrar til reduserte klimagassutslipp basert på kostnader og effekt, og som bidrar til at det vil skapes nye jobber, lønnsomme bedrifter og økonomisk vekst i Norge.

Norge har ikke en egen atmosfære. Det betyr at klimapolitikken må forstås og føres på et globalt plan. Det blir ikke lavere globale CO2-utslipp ved at norske industriarbeidsplasser flyttes til Kina, eller at olje- og gassproduksjonen vår overtas av sjeikene i Midtøsten. Det eneste man oppnår ved en slik politikk er karbonlekkasje ved at utslippene flyttes til andre land og deretter tar med seg verdiskapningen, arbeidsplassene og velferden vår.

Nils Petter Tonning, Surnadal FrP

Powered by Labrador CMS