LESERINNLEGG:

Nasjonalforeningen for folkehelsen sin logo

Ingen har overlevd demens. Ennå.

Publisert Sist oppdatert

Demens er dødelig sykdom og alvorlig for den som rammes og de rundt. Mange får ikke de helse- og omsorgstjenestene de trenger og har krav på, og pårørende sliter seg ut. Sammenlignet med andre alvorlige sykdommer, satses det lite på demensforskning. Nasjonalforeningen samler inn penger til forskning, og har så langt gitt over 250 millioner kroner til norsk demensforskning.

Demens er den dyreste sykdommen for helse- og omsorgstjenesten, og koster mer enn alle krefttypene til sammen. På toppen av det kommer de menneskelige lidelsene.

Nasjonalforeningen for folkehelsen er interesseorganisasjonen for personer med demens og deres pårørende. Nå går vi i gang med en kampanje, demensdugnaden, for å sette demens på kartet slik at flere blir kjent med at de kan få hjelp og støtte hos oss. Vi jobber utrettelig for bedre demensomsorg både lokalt og nasjonalt, og tilbyr samtalegrupper, aktiviteter og frivillige. Nå satser vi, slik at enda flere av de som trenger oss, skal vite at vi er der for dem.

Ingen skal møte demens alene

I dag har over 100 000 mennesker i Norge demens, og trolig vil antallet dobles de neste tjue årene. Hvem som helst av oss kan rammes av demens.

Nasjonalforeningen jobber for at:

  • Flere må få stilt diagnose. I dag mangler omtrent halvparten av alle med demens utredning. 
  • Alle med demens må få en kontaktperson i kommunen og god oppfølging etter at diagnose er stilt. 
  • Alle som trenger det må få et aktivitetstilbud, personlig tilpasset og basert på egne behov for aktiviteter som kan bidra til mening og glede i hverdagen, og til avlastning for pårørende. 
  • Kapasitet og kompetanse på sykehjem og hjemmebaserte tjenester må bygges ut, og det må tas i bruk velferdsteknologi og nye løsninger for å avhjelpe mannskapsmangelen i helsetjenestene.

 

For styret i Nasjonalforeningen for folkehelsen fylkeslag Møre og Romsdal

Ingunn Øye

Fylkesleder

Powered by Labrador CMS