LESERINNLEGG:

Ordfører Vibeke Langli
Ordfører Vibeke Langli

Hei på hverandre! Snakk hverandre opp!

Publisert Sist oppdatert

Dette var pensjonistlagets ord i et leserinnlegg som ble publisert for noen dager siden. Dette er et svært klokt råd gitt av ungdommens distrikts panel, og jeg er svært glad for at pensjonistlaget minner oss på dette viktige rådet. Selv om det er utfordringer, er det viktig å se på alt det bra vi har og å framsnakke alle som stiller opp for oss andre i hverdagen.

Frivilligheten og dugnadsånden er svært stor i Rindal, og veldig mange bidrar med smått og stort til glede for oss andre. Vi må ikke ta dette som en selvfølge, så gi gode tilbakemeldinger til de som fortjener det. Det gjør godt både å gi og ta imot gode ord!

Jeg har lyst til å framsnakke de ansatte i Rindal kommune. Kommunen har svært dedikerte og kompetente ansatte, og jeg ser hver dag hvilken innsats de legger ned for at vi andre skal få gode tjenester. Jeg er svært takknemlig for innsatsen som legges ned, spesielt med tanke på de krevende årene som ligger bak oss. 2022 har faktisk vært ett av de mest krevende året i forhold til pandemi. Da landet åpnet opp og det var «fritt» fram, kom pandemien til Rindal. Svært mange ble syke, og de som fortsatt var friske måtte strekke seg enda lengre. Fortsatt er vi i en pandemi, men det er lett å glemme når ting begynner å komme tilbake til normalen.

I 2022 har i tillegg økonomi vært et tema som har berørt mange ansatte. Kommunestyret har tatt krevende beslutninger om endring av driften på enkelte områder. Å jobbe med endring er en kontinuerlig prosess, og alt blir ikke løst på kort tid. I alle tjenester handler det til syvende og sist om menneskene i bygda. Vi vet at vi må fortsette jobben, vi vet at vi må fortsette å finne gode løsninger, vi må fortsette å tenke nytt, og vi vet at vedtak som vil bli gjort framover nødvendigvis ikke blir populære. Men det må gjøres, og det er ikke noe alternativ å gi opp.

Jeg registrerer at så snart det dukker opp noen økonomiske utfordringer, blir det stilt spørsmål om kommunestruktur. Hvilken kommunestruktur vi skal ha framover har jeg ikke registret som et tema i politiske fora. Men dagens kommunestruktur behøver ikke å være den endelige, men dette må tilfelle drøftes grundig og må drøftes opp mot flere parameter enn økonomi. Det viktigste nå er uansett å sikre økonomisk forsvarlig drift, og den jobben er i høyeste grad i gang og vil fortsette for fullt framover.

I tillegg til prognoser om nedgang i folketallet, var kampen om arbeidskrafta et tema i oppstarten av utviklingsplanen Rindal inn i framtida. Vi ser nå at dette begynner å bli en større utfordring enn vi ante for 2 år siden da arbeidet med planen begynte. Dette gjelder ikke bare for Rindal, men er en nasjonal utfordring. Hvordan skal vi tiltrekke oss nye innbyggere, og hvilke tiltak skal vi gjøre for at Rindal skal bli en enda bedre plass å bo for dagens innbyggere? Vi tror at mange av tiltakene finnes i Utviklingsplanen Rindal inn i framtida. Planen vil komme til sluttbehandling i kommunestyret på oktober. Det har vært en bred involvering i arbeidet med planen, og alle har fått mulighet til å gi sin mening både gjennom offentlige møter og gjennom høringssvar. Framover blir det viktig at alle bidrar til gjennomføring av tiltakene. Planen har aldri vært ment til å være kun en «kommunal» plan, men en plan som skal involverer alle innbyggere. Sammen skal vi klare å gjøre prognosene til skamme!

Rindal 19.09.22 Vibeke Langli

Powered by Labrador CMS