LESERINNLEGG:

Dordi Skuggevik
Dordi Skuggevik

«Folkekirka» - en dårlig og diskriminerende betegnelse

Jeg har sagt og skrevet det før: Betegnelsen «Folkekirke» - «Folkekirka» er en språklig dårlig betegnelse – og i tillegg er betegnelsen rent semantisk (innholdsmessig) - utstøtende og diskriminerende.

Publisert

Språklig dårlig, fordi «Folket» er ikke i sin helhet medlemmer av «Den norske lutherske kirke» - som jeg har begynt å kalle den tidligere statskirken.

Diskriminerende – fordi betegnelsen «Folkekirke» skviser ut av «Folket» de andre kristne trossamfunnene. – Er vi ikke folk vi da - vi som tilhører de andre kristne trossamfunnene?

Den tidligere Statskirken – må nå snart ta inn over seg at pr. 1.1.2021 vil den endelige fullbyrdelsen av skillet mellom stat og kirke i Norge være fullført. Da bør den tidligere statskirken begynne å benevne seg som «Den norske lutherske kirke». (Jeg synes «luthersk» er litt hyggeligere enn «protestantisk».)

Hilsen
Dordi Skuggevik
(En av Folket, men ikke en i «Folkekirken»)