Kyrkja i Surnadal melder:

Ver obs - Glatte gangvegar på kyrkjegardane!

Vil minne på at gravplassane i Surnadal kommune er svært glatte no, og det er mykje overflatevatn.

Det vert strødd før oppsett gudsteneste og andre høve.

Samstundes vil vi i Surnadal Kyrkjelege fellesråd minne om dei nye forskrift om gravplassvedtekter der særleg § 9 er ny;

§ 9 Plantematriale

Plantar, kransar og liknande matriale som blir bruka ved gravferd eller ved pynting av grav og som endar som avfall, skal fullt ut vere kompostbart.

Du finn meir under heimesda vår: https://surnadal.kyrkja.no/

Powered by Labrador CMS