LESERINNLEGG:

Ta i bruk høreapparat

HLF Surnadal

Denne høsten pågår HLFs (Hørselshemmedes Landsforbund) nasjonale kampanje "Hvert øre teller".

I år har vi fokus på det å ta i bruk høreapparatet og alle fordelene det gir. Aldri før har så mange nordmenn hatt problemer med å høre. En million av oss har hørselsutfordringer. Svekket hørsel innebærer mye mer enn å miste evnen til å oppfatte lyd. Hørselstap er en folkehelseutfordring. For mange kommer problemet så gradvis at det tar mange år fra de mistenker hørselstap til de tar i bruk høreapparatet. Andre vil ikke innse at hørselen er i ferd med å svekkes, eller tror det er for sent å gjøre noe med saken. I mellomtiden går de glipp av viktige samtaler, fellesskap med andre og gode lydopplevelser.

Nedsatt hørsel vet vi påvirker helsen og livskvaliteten til den enkelte. Ubehandlet hørselstap gir økt risiko for helseplager som depresjon og demens. Når det er vanskelig å delta i samtalen øker også risikoen for ensomhet. Ta i bruk høreapparatet.

Hele 8 av 10 høreappatbrukere sier de opplever økt livskvalitet. De poengterer at det er lettere å være sammen med andre og delta i samtalen. Bruk av høreapparat gir færre misfoståelser og mer energi. Livet blir rett og slett bedre å leve. I Norge har vi klare rettigheter gjennom Folketrygden når hørselen svikter. Alle med behov for høreapparater får det gratis, dekket av NAV.

Så hører du dårlig? Gjør noe med det, ta i bruk høreapparatet.

For mange med nedsatt hørsel vil det være vanskelig å få fullt utbytte av f.eks. møter og andre sammenkomster.

HLFs lokalavdeling i Surnadal har mobil teleslynge som brukes på våre medlemsmøter. Denne vil vi gjerne låne ut til andre som har et ønske om at alle kan ta del i det som foregår på møter, kurs og andre arrangementer.