Surnadal: God morgen Norge
Surnadal: God morgen Norge

God morgen 7.juni

Vi ønsker alle en riktig god mandags morgen! I dag markeres unionsoppløsningsdagen, datoen da unionen mellom Norge og Sverige ble oppløst (fra Norges side) i 1905.

Unionen ble formelt oppløst av begge parter 26. oktober samme år. Unionsoppløsningen kom i stand etter flere år med uenigheter mellom Norge og Sverige om flere forhold. Norske politikere ønsket unionsbrudd, mens flere svenske mente at Norge hadde for mange friheter innen unionen. Unionsoppløsningen kom i stand i en prosess hvor økende nasjonalisme og økonomiske ulikheter fremprovoserte unionsskepsis fra norsk side. Flere svensker så også med bekymring på smitteeffekten det radikale Norges innføring av allmenn stemmerett, rent flagg, parlamentarisme og begrenset kongemakt, kunne ha på Sverige. Wikipedia

Robin og Robert har navnedag. Både Robert og Robin er germanske forbundet med norrønt hróðr (berømmelse, ære, ros) + bjart (lys, skinnende)

Et gruk fra Piet Hein:
Oh, må du leve, gjennom velstand vadende,
med vin på tønnene og sul på fatene.
Og må du dø, vår jammerdal forlatende,
sådan at det når med i morgenbladene.