Pressemelding fra Norske Lakseelver:

Klar, ferdig, fisk laks!

Første juni er startskuddet for laksefiske i de aller fleste norske lakseelvene. 80 000 sportsfiskere venter utålmodig, selv om noen har «tjuvstarta» i elver som Bjøra og Numedalslågen.

Det er noe helt spesielt med de første fiskedagene i juni. I dagene rett før fiskestart kan man oppleve å se voksne menn stå på hodet i kompostdynger og lyse etter mark, det er biler som kjører hvileløst opp og ned langsmed lakseelvene og på bruene er det ansamlinger av menn (og etter hvert flere og flere kvinner) som stirrer spent ned i vannet mens de sjekker mobilene for siste vannføringsprognoser fra NVE.

På diverse SoMe-grupper har det i lang tid vært lagt ut bilder av fluer og wobblere. Gruppediskusjonene har gått om hvilke mønstre som passer best i starten, hvor man skal fiske og om det er noe ledig fiske å oppdrive i favorittelva.

Og de som «tjuvstarter» i de få elvene som har tidligere fiskestart, kan allerede briljere med bilder av flotte, sølvblanke lakser. Rett fra havet. Det gjør ikke forventningen mindre for alle andre.

Høster overskuddet i elv

Villaksen som har vært ett til tre år ute i havet for å fete seg opp, vender i disse dager tilbake til barndomselva for å bringe slekta videre. I de vel 400 norske elvene som er åpne for fiske, kan det høstes med varsomhet. Laksen har blitt en trua art, og det skal bare fiskes på de bestandene som tåler beskatning.

-Vi ser at forvaltningslagene som har ansvaret rundt om i elvene, gjør en fantastisk jobb med å regulere og overvåke fisket. Målet er at det skal stå igjen nok fisk til at elva blir full av yngel etter gyting. Da kan vi bare høste en gitt andel av den laksen som kommer fra havet, forteller Generalsekretær i organisasjonen Norske Lakseelver, Torfinn Evensen.

Norske Lakseelver organiserer 109 av de viktigste elvene. I elvene vet man hvilke bestander man høster av. Hver elv har sin egen bestand, som er tilpasset gjennom tusener av år med naturlig utvalg. Om man fisker laks i sjøen, risikerer man derimot å fange fisk fra trua bestander, derfor har Miljødirektoratet fra i år lagt begrensinger på sjøfisket.

-Stortinget vedtok imidlertid nylig å utsette noen av begrensingene i Finnmark til 2022, så vi er bekymret for enkelte av bestandene, forklarer Evensen.

Omsetter for 1,3 milliarder

Laksefiske i elvene i Norge omsetter for mye penger i løpet av tre hektiske sommermåneder. For mange gårdsbruk langsmed elvene, er dette viktige inntekter og ringvirkningene er store i lokalsamfunnene. To tredjedeler av omsetninger er relatert til øvrige reiselivsprodukter og tjenester, og det regnes om lag 1000 årsverk.

-Det er egentlig utrolig at vi gjennom å fange om lag 120 000 laks årlig kan generere så store verdier i Distrikts-Norge. Forvalter vi laksen bærekraftig i sjøen også, vil dette kunne bli enda bedre, forteller Evensen.

Men laksen skaper ikke bare materielle verdier. Bolyst og naturopplevelser er viktig. Selv om mange sportsfiskere reiser langt for muligheten til å fange en stor laks, er om lag halvparten av fiskerne lokale. På Sørlandet er det så mange som 70% av fiskerne som bor i området.

-På Sørlandet er laksen tilbake etter at samfunnet har bevilget et hundretalls millioner til å kalke elvene for å fjerne effekten av tidligere sur nedbør. Dette er et pågående prosjekt som ikke må stoppes. Verdien av dette er uvurderlig og må deles på flest mulig, understreker Torfinn Evensen.

Fakta om villaksen

  • Vokser opp i elva og vandrer til havs etter to til fem år.
  • Kommer tilbake for å gyte etter ett til tre år.
  • Mange overlever gytingen og gjentar syklusen.
  • Det fanges om lag 120 000 laks av 80 000 sportsfiskere i elvene årlig.
  • Det fanges nesten like mange laks i sjøen av 900 sjølaksefiskere som bruker krokgarn og not.
  • Største trusler er oppdrett (lakselus og genetisk innblanding fra rømt fisk) og vannkraft.
  • For laksefiske, sjekk lakseelver.no, elveguiden.no, inatur.no, scanatura.no
  • Fiskekort koster fra om lag 400 i døgnet og oppover
Powered by Labrador CMS