ANNONSE:

Foreningen Elvepromenadens Venner stiftet

Foreningen Elvepromenadens Venner ble stiftet 05.05.2022. Til stede som stiftere var Per Skjølsvold, Oddvar Løset og Jostein Grytbakk. Sistnevnte ble valgt som møteleder.

Som styrets leder ble Per Skjølsvold valgt, Oddvar Løset som kasserer og Jostein Grytbakk sekretær.

Velforeningens formål er å legge til rette for turløype langs elva Surna fra brua over elva ved Sunna, til venstre for Renseanlegget, ned til brua som går over Lilleelva og videre til Fv 65. I tillegg er det bygd en gapahuk litt nedenfor Rinnosen. Her er det bålpanne, ved, bord og benker. Stien går videre over eiendommene Rinnøyen, Rindal Stadion, Rinnvollen, Grytbakkøya, Grytøya og videre over gangbrua til Fv 65.

Elvepromenaden startet for flere år siden og er blitt en meget populær gangsti.

Selve Elvepromenaden stoppes ved Fv 65, men vi kan fortsette til venstre og opp til Rindal sentrum. Enten på stien på sydsiden av elva, eller på Fv 341. Svinger vi til høyre kan vi enten gå videre rett frem nesten til butikken Bunnpris og ned til brua over elva, og opp til Rindal sentrum. Et annet alternativ er å svinge opp til venstre ved Grytbakkøya og følge stien videre forbi Austigard Grytbakk, Bjørnstad, Skjøldsvold, ned til brua over Sunna og videre til Rindal sentrum.

Formålet skal oppnås gjennom følgende aktiviteter:

- Dugnadsarbeid for å rydde bort kratt og trær

- Kjøpe inn grus og sand for å sørge for at stien holdes i god stand

- Bygge enda en gapahuk

- Kjøpe inn materialer for bygging av bord og benker

- Verve medlemmer for innbetaling av årskontingent

- Søke om gavetildelinger

Medlemskontingenten er fastsatt til kr. 100,- per år. Utover dette kan medlemmene bidra med gave til Elvepromenades Venner for å støtte foreningens arbeid.

Bankkontonummer er 4111.15.47139 Vippsnummer: 758091

Vi gjør oppmerksom på at ikke-medlemmer også kan benytte stien.

Powered by Labrador CMS