LESERINNLEGG:

Portrettbilde av en eldre mann med grått hår, briller og svart dress
Johs. J. Vaag

Dei eldste eldre blei ikkje budsjettvinnarar denne gongen heller

Surnadal kommunestyre hadde budsjettmøte torsdag 14. desember. I avisa Tidens Krav (TK) av 19. desember (s.6-7) kan ein lese at eit fleirtal i kommunestyret gjekk i mot å støtte eit forslag frå partia Høgre, MDG og FrP om å ta i bruk fire stengde sjukeheimssenger. Slik blei det ikkje rom for å opne stengde sjukeheimsplassar denne gongen heller. Dette er ikkje noko nytt. Dei siste åra har forslag om å vurdere og utgreie å ta i bruk nedlagde sjukeheimsplassar blitt stemt ned av eit fleirtal i kommunestyret. Dette kan klårt dokumenterast! Fakta blei grundig omtala i mitt lesarinnlegg i TK av 12. desember (s.14-15).

Det som er nytt her er at forslaget, framsett av Høgre, MDG og FrP, fekk meir støtte enn tidlegare. Vidare er det nytt at tre parti har gått saman om å fremme forslag om å gjenopne nedlagde sjukeheimsplassar mot tidlegare da det var berre eitt parti som fremma slike forslag, nemleg FrP.

Om eitt år skal det behandlast nytt kommunebudsjett for året 2025 i Surnadal. Skal ein oppleve det same da? Eg stiller spørsmålet. Røynslene så langt har ikkje vore gode. Som så ofte før har eg blitt skuffa, men ikkje overraska.

Eitt er sikkert: For meg har det ikkje vore lett å tale dei eldste eldre si sak og få gjennomslag i Surnadal kommunestyre.

Johs. J. Vaag

Powered by Labrador CMS