Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto

Et stort antall sauer drept eller skadet av ulv i Rindal og Heim - Nå er det gitt fellingstillatelse

Publisert Sist oppdatert

I løpet av de siste dagene er det funnet mange drepte og skadede sauer i Rindal og Heim. Saueeierne i de aktuelle områdene er ute for å se etter dyra sine og skaffe seg en oversikt, og det søkes med kadaverhunder. Statens naturoppsyn (SNO) bekrefter at sauene er tatt av ulv, og Statsforvalteren har gitt fellingstillatelse.

Så langt er det dokumentert at ulven har drept eller skadet over 30 sauer i Trøndelag, sier Roar Lundby, som er fellingsleder i SNO i Trøndelag. De siste er fem døde sauer fra området Rindal/Heim som ble obdusert mandag. Der ble det fastsatt skadedato 16. og 17. juli.

Kom sannsynligvis via Gauldalen

Det er ingen tvil om at det dreier seg om ulv. Det har man dokumentert gjennom analyse av spyttprøver fra kadavrene, sier Lundby. Men selv om man vet at det er ulv, så vet man så langt ikke hvilket individ eller kjønn det er snakk om, eller hvor den kommer fra.

Ulven som herjer i Rindal og Heim nå er mest sannsynlig den samme som ble observert på viltkamera i Midtre Gauldal i midten av juni. I slutten av juni begynte ulven å ta sau i området der, men den har ikke blitt observert etter det. 25. juni ble de første kadavrene funnet i Midtre Gauldal.

Basert på skadedatoene kan det se ut som ulven har gått videre til Melhus, og så over til Orkland, Rindal og Heim.

Mest sannsynlig bare en ulv

Roar Lundby kan ikke si om det dreier seg om en eller to ulver, men mest sannsynlig er det bare en. På denne tida av året er det vanlig at unge individer legger ut på vandring for å finne seg et eget revir, og da opptrer de som oftest alene. Det var også bare en ulv som ble observert på viltkamera i Midtre Gauldal i juni, sier han.

I området Rindal/Heim har det sjelden vært ulv. Lundby kan ikke på sparket si når det ble observert ulv her sist, men det er nok mange år siden. Individer som streifer langt og slår seg til ro utenfor ulvesonen gjør som oftest så mye skade at de må felles, sier han.

Ulven er ikke farlig for mennesker, men om noen skulle slumpe til å se den, så er det viktig å varsle (se telefonnummer nederst i artikkelen).

Fellingstillatelse i ei uke

Statsforvalteren ga skadefellingstillatelse på ulv mandag kveld. Fellingstillatelsen gjelder i kommunene Heim, Rindal, Orkland og Surnadal, og er gyldig frem til tirsdag 25. juli klokka 12. Skadefelllingstillatelsen er gitt til Heim kommune, så eventuell jakt i de fire kommunene organiseres derfra, sier Lundby.

– Dette er alvor!

Gerd Eva Slettvåg, som er leder i Rindal sau og geit/Rindal beitelag, slår fast at dette er en svært alvorlig situasjon. Hun er selv ute med hund på søk etter drepte og skadde dyr i Fossdalen i Rindal. Hun forteller at Fossdalen saumfares nå, blant annet med godkjent kadaversøkshund, og det er stor sannsynlighet for at man finner mange flere døde og skadde dyr. Det er observert saueflokker der flere lam mangler. Lam følger normalt mora hele sommeren, og når noen søyer ikke har lamma sine med seg lenger så tyder det på at lamma er døde, alvorlig skadet eller skremt bort.

De kadavrene som er funnet i Fossdalen er antatt drept før helga, så det ser ut som ulven har vært i Fossdalen før Engdalen.

Stort omfang

Slettvåg forteller at det organiseres leting etter kadaver i Meldal også nå. Der er det funnet nesten 50 skadde og drepte sauer så langt. I Engdalen i Heim er det funnet nærmere 20 drepte og skadde dyr, og det letes fortsatt. Ulven dreper ikke alle sauene den angriper, men det er akkurat som den leker med dem og skader dem. Det forårsaker store lidelser, sier Gerd Eva Slettvåg.

Hun forteller at det visstnok har blitt observert ulvespor i Åsskard og i Snekkvika også. Hun har snakka med folk i Halsa, der folk fra skadefellingsgruppa har vært ute i natt. De har ikke observert ulv, men det er flere der som har begynner å ta hjem sauene sine.

Hvor er ulven på vei?

Så langt er det ingen som vet omfanget av skadene som ulven har forårsaket. Det man vet er at den har kommet ut til kysten, og da kommer den ikke videre, så den blir nødt til å snu. Alt tyder på at ulven ikke er i Engdalen lenger, og da vil den gå enten i retning Kyrksæterøra, Orkland, Rindal eller Surnadal. Derfor er det utrolig viktig å følge godt med nå, sier Slettvåg. Det er mye usikkkerhet rundt dette, siden ulven ikke har vært observert etter at den begynte å ta sau, og den kan bevege seg mange mil på ett døgn. Saueeierne kan ikke føle seg trygge etter at ulven har passsert, for den kan komme tilbake når som helst.

Det er ingenting som tyder på at ulven har vært innom andre steder i Rindal enn Fossdalen, så langt. Saueeiere i andre deler av kommunen har meldt om at dyra deres har gått rolig. Det kan man blant annet se gjennom registreringene fra de sauene som har radiobjeller, sier Gerd Eva Slettvåg.

Hun sier at det spekuleres i om det kan være to ulver som er på ferde, på grunnlag av skader og bitemerker som er observert, men det er umulig å si noe sikkert om det.

Viktig å varsle så fort som mulig

Rindal og Surnadal har et felles skadefellingslag, med omtrent 20 jegere. De er varslet og klare til å rykke ut, dersom de får høre om observasjoner av ulven.

Gerd Eva Slettvåg oppforder folk på tur til å være ekstra observante og se etter døde sauer, og ser eller lytte etter urolige sauer. Ellers kan det være greit å ikke gå i veien for de som er ute på leting, og særlig holde avstand til de som søker med hund, for ikke å forstyrre hundene.

Hvis noen ser døde sauer, eller ser eller hører urolige sauer, kontakt:

Gerd Eva Slettvåg (928 92 358)
Yngve Røøyen (908 87 102)
Marit Haltli (911 87 162)
Ingmund Halgunset (952 52 323)

Powered by Labrador CMS