ANNONSE FRÅ SURNADAL DEMENSFORENING OG HELSELAG:

Årsmøte

ÅRSMØTE I SURNADAL DEMENSFORENING OG HELSELAG PÅ SURNADAL SJUKEHEIM 16. MARS kl. 17.00

SAKLISTE:

1. Godkjenning av innkalling

2. Valg av møteleder og sekretær

3. Årsmelding

4. Regnskap for 2021

5. Budsjett og arbeidsplan for 2022

6. Valg

7. Tilleggsvalg, valgkomite, revisor etc.

8. Evt. innkomne saker.

Møt opp og gi oss tips og si din mening!

Enkel servering.

VELKOMMEN !

Styret.

Powered by Labrador CMS