ANNONSE:

Sommarleir for deg som er ferdig med 2. -4. klasse

2. - 4. august 2022 på Solhøgda Leirsted.

Velkommen til kyrkja sin overnattingsleir. Denne gongen samlast vi på Solhøgda Leirsted i Ålvundfjorden.

I tre heile dagar skal vi gå på tur, fiske på fjorden, bruke kano, lære om Jesus, være med på drama og hobbyaktivitetar og ha det moro i lag.

Mange ungdomsleiarar blir med i år og. Det er nok dei du kjem til å vere mest saman med gjennom heile leiren.

Vi skal konkurrere og løyse oppgåver saman i grupper. Kanskje blir du med på den gruppa som får det beste resultatet. Påmeldingsmodulen ligg på kyrkja si heimeside (www.surnadal.kirken.no). Frist for påmelding: 27.juni 2022. Du får meir informasjon etter at du har meldt deg på leiren. Pris kr. 800,00. Søskenmoderasjon kr.100 pr. søsken.

Spørsmål kan rettast til Elsa Jensvold
Tlf.:99518162 eller elsa.jensvold@surnadal.kyrkja.no

Powered by Labrador CMS