Det blir ingen takstøkning, og ikke reduserte rutetilbud, på ferjesambandet Kvanne - Rykkjem

Arbeiderpartiet og Senterpartiet tar i bruk havbruksfondet for å hindre kutt i ferjetilbudet i Møre og Romsdal

Publisert Sist oppdatert

Dette bekrefter både leder i samferdselsutvalget, Kristin Sørheim (Sp) og samferdselspolitiker Lilly Gunn Nyheim (Ap) i ei pressemelding.

– Vi kommer til å legge fram et forslag i samferdselsutvalget om at dersom det ikke kommer mer penger på statsbudsjettet for neste år til ferjedrifta, så vil vi bruke havbruksfondet for å opprettholde dagens ferjetilbud i fylket og unngå og øke takstene, sier Sørheim.

Vil ikke ha kutt i ferjetilbudet

Fylkeskommunedirektør Toril Hovdenak har lagt fram et forslag om kutt i ferjetilbudet, samtidig som at en øker ferjeprisen tilsvarende en takstsone for å unngå for store kutt i tilbudet. Det betyr at en innfører betaling på ferjer som i dag er gratis.

Denne løsninga er vi ikke enige i, sier både Nyheim og Sørheim.

– AP og SP er enige om at vi må stå ved våre valgløfter, og at det ikke er aktuelt å innføre betaling på ferjer som er blitt gratis eller som vil bli gratis fra august.

Ei dame som står ved et rekkeverk, muligens på en veranda. I bakgrunnen kan man se fjorden og ei ferje.
– Vi må stå ved våre valgløfter, sier Lilly Gunn Nyheim

Store inntekter fra havbruksnæringa

De mener derfor det er mulig å ta i bruk penger fra havbruksfondet til å finansiere ferjedrifta.

Det vil i så tilfelle dreie seg om et sted mellom 50 og 60 millioner kroner årlig.

– Inntektene blir fra havbruksnæringa til fylkeskommunene blir nå så store at vi mener det er mulig. Men vi registrerer samtidig at forståelsen i AP - SP regjeringen på Stortinget for at fylket si ferjedrift er underfinansiert er blitt stadig større. Derfor har vi et berettiget håp om at det vil komme mer penger i statsbudsjettet for neste år. I så tilfelle trenger vi ikke bruke hele havbruksfondet, påpeker Sørheim.

Havbruksfondet er det laksenæringen som finansierer. Pengene går til vertskommuner og vertsfylker til oppdrettsnæringen.

I fjor ble det i alt betalt ut drøye tre milliarder kroner fra havbruksfondet. Av dette fikk Møre og Romsdal fylke utbetalt 31 millioner kroner.

Inntektene fra fondet disponeres fritt av kommunene og fylkene.

Det er finansiert ved at næringen betaler en produksjonsavgift, pluss at en får en del av det som staten tjener på auksjoner for nye konsesjoner. I tillegg kommer nå den nye grunnrenteskatten.

Riktig bruk av pengene

I sum mener Sørheim det også etter forliket med Venstre vil komme inn nok penger til at fylket kan opprettholde dagens ferjetilbud om staten ikke øker fergefinansieringa raskt nok.

– Vi ser på dette som en måte å gi noe av de verdiene som laksenæringen betaler inn tilbake til de områdene som har denne næringen. Det gjelder for flere av de øysamfunna som har gratis ferje, sier Sørheim og påpeker at både Ap og Senterpartiet har forsvart prinsippet om å innføre grunnrentebeskatning på oppdrettsnæringen.

– Vi har gjennom hele debatten om grunnrenteskatt forsvart prinsippet, og vi har jobba for å endre innretninga, og er blitt høret. Nå viser vi i praksis hvordan denne skatten kan brukes til å styrke næringen ved at vi klarer å opprettholde et god ferjetilbud der denne næringen har sine anlegg. Dette må være riktig bruk av disse pengene, sier Nyheim.

Hun peker på at både SV, Venstre og MDG også har støttet innføringen av denne skatten, og at hun regner derfor med at det er et flertall i fylkestinget for å bruke havbruksfondet til å opprettholde ferjetilbudet.

– Vi har allerede sikra flertall for forslaget vårt i samferdselsutvalget, avslutter Nyheim.

Powered by Labrador CMS