-En viktig dag

Leder i fagforbundet i Surnadal, Eva Jorid Svensen har jobbet for arbeidsfolkets rettigheter i mange år. 1. mai er dagen for å synes og høres, mener hun.

-Jeg er opptatt av at folk skal ha en lønn det går an å leve av, sier leder i Fagforbundet i Surnadal, Eva Jorid Svendsen. Å få til så store stillinger som mulig er en av de sakene vi jobber for.

Eva Jorid har lang fartstid i Fagforbundet, foruten å ha vært medlem siden 1989 har hun har ulike roller både lokalt, regionalt og nasjonalt i organisasjonen.

Jobben hennes er å ha ansvaret for den totale virksomheten for organisasjonenes Surnadalsavdeling, være med på møter, følge opp de som sitter i styret og ha kontakt med de ulike seksjonene og utvalgene.

På landsbasis organiserer Fagforbundet 395 000 arbeidstakere, 715 av dem i Surnadal, noe som gjør lokalforeningen til en middels stor fagforening.

-Vi har 4 yrkesseksjoner, i tillegg til pensjonistutvalget og ungdomsutvalget. Jeg fungerer som bindeledd mellom disse, og mellom den lokale, regionale og nasjonale aktiviteten.

Fagforbundet er opptatt av medlemspleie. De har to uker i året da medlemmene får litt ekstra oppmerksomhet. Dessuten har pensjonistutvalget egne opplegg. I Surnadal er det et aktivt pensjonistforbund. De har tre aktiviteter om året, julebord, en busstur og sommertallerken, der de er ute og spiser på restaurant.

-I fjor ble det veldig lite av alt, og det er veldig synd, men i år prøver vi å få til grilling på kalkstranda sankthansaften for alle medlemmene. Dessuten gir medlemskap i forbundet gode forsikringsvilkår og goder ved reiser og fritid.

Medlemsmassen er stabil, de fleste fra offentlig sektor, men og en del fra lokale private foretak. Likevel har de fokus på verving.

-Fokus på verving må vi ha hele tiden. Noen flytter og noen dør, så vi har et levende medlemsregister, smiler Svendsen.

Satser på miljø

Fagforbundet jobber for arbeidstakernes rettigheter, men også miljøsaken står sterkt.

Akkurat nå har de levert et høringsdokument om miljø. Målet er å sette minst mulig klimaavtrykk. Som et ledd i den jobben, har de fått tak i nettbrett og skikkelig utstyr til teamsmøter og webinar. På den måten sparer de både papirbruk og reiser.

Svendsen ser for seg at for eksempel ungdomsgruppa ha kan møte sammen med andre unggrupper, koble mer de ulike aktivitetene i utvalg og seksjoner.

-Vi opprettholder aktiviteten, men på en annen måte gjennom teams, på den måten sparer vi miljøet både for papirbruk og reiser, og det er miljøvennlig. Folk er blitt tryggere på bruke teams etter hvert. Jeg tror det er en møteform som er kommet for å bli.

-Imponert

Eva Jorid er imponert over de som har stått på ekstra nå under koronaepedemien. For mange er det blitt omstillinger i hverdagen, og arbeidsdagen har blitt annerledes på mange måter. Mange har fått oppgaver de ikke hadde før, noen har måtte forholde seg til annen bekledning, og noen har hatt hjemmekontor.

-De ansatte har gjort en formidabel innsats. Og mange av disse er medlemmene våre. At så mange har ytt ekstra har sannsynligvis gitt resultater, mener Svendsen. Vi opplever også at yrkesgrupper som tidligere ikke har fått så mye oppmerksomhet har blitt løftet fram i lyset. Vi ser hvor viktig alle er i et arbeidsfellesskap.

I 2019 skrev Trollheimsporten om at Fagforbundet i Surnadal gikk inn i samarbeid med Arbeiderpartiet. Eva Jorid Svendsen sa den gang:

-Fagforbundet og Arbeiderpartiet har felles ideologisk plattform, samme verdier og grunnsyn. Det er viktig for begge med en sterk offentlig sektor, for å sikre rettferdig fordeling og likebehandling.

Fagforbundet er åpne for samarbeid med politiske partier om felles saker. Så langt har de ikke hatt samtaler med andre partier.

Organisasjon i ryggen

Eva Jorid mener det er viktig å være organisert. Organisasjonen jobber for gode lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte.

Med en organisasjon i ryggen, har en støtte dersom en skulle komme i en situasjon der en trenger hjelp. Svendsen mener at de arbeidstillitsvalgte i Surnadal er godt rustet til å møte slike utfordringer. Fagforbundet har plasstillitsvalgte både i offentlig og privat sektor i Surnadal, og Svendsen mener de er godt rustet til det i Surnadal. Mest i offentlig sektor, men også noen i private bedrifter.

-De arbeidsplasstillitsvalgte hos oss er godt skolerte. Straks de får et verv, blir de sendt på kurs, det synes jeg er viktig, sier Svendsen.

Trygghet og solidaritet

-Er 1. mai fremdeles en viktig dag?

-Absolutt! Arbeidernes dag må vi beholde. 1. mai er dagen da arbeiderne får markert seg, vi blir sett og hørt. Vi får synge ut om det vi ønsker oss, ja ikke bare ønsker oss, men krever!

Svendsen synes det er synd at det ikke går å få til et fysisk 1. maiarrangement for tiden. Arbeiderpartiets arrangement i foajeen på kulturhuset bruker å være godt besøkt. Det finnes imidlertid ulike nettarrangementer en kan følge.

-Streikerett, forhandlingsrett og organisasjonsfrihet er noe vi har kjempet fram. Men kampen er langt fra ferdig. Tanker som frihet, solidaritet, likhet, omtanke og samhold står sterkt i arbeiderbevegelsen.

Svendsen nevner flere eksempler på saker hun synes det er viktig å kjempe for.

-En sak som er aktuell i disse dager er likelønn og arbeidstid blir stadig diskutert. Vi krever reallønsvekst, økt kjøpekraft til alle i kommunesektoren.

-Sykelønnsordningen er også noe vi virkelig vil kjempe for. Venstres landsmøte har vedtatt å fremme en reduksjon av sykelønnen, det er vi fullstendig uenig i. Blir en sjuk skal en beholde de rettighetene en har. Særlig nå under pandemien der terskelen for å ta sykedager er ekstra lav. Du skal føle trygghet på arbeidsplassen.