Surnadal pensjonistlag

Johannes J Vaag mottar eldrearbeiderprisen fra Ordfører Hugo Pedersen

Julebord med prisutdeling

Publisert

Onsdag 6.desember inviterte Surnadal Pensjonistlag til tradisjonell julemiddag ved Surnadal folkehøgskole. Det var ca 80 oppmøtte til middagen og de la opp til gode samtaler over bordet, sang og god mat. Faktisk verdens beste julemat om man skal tro på konferansieren.

Det er dekket til fest ved Surnadal Folkehøgskole

Konferansier og leder i pensjonistlaget Kristian Ranes ønsker velkommen til alle oppmøtte, eller «Vel e di komn» som han sa. Det synes å være mer treffende og imøtekommende enn vårt tradisjonelle, velkommen. De forsetter med å synge sammen, Det lyser i stille grender, godt akkompagnert av ekteparet Linda og Frank Botten, på gitar og fløyte. De er i år invitert med for å underholde pensjonistene med vakker sang, som flere ganger før. De sang blant annet «En farfar i livet» av Odd Nordstoga, denne gangen dedikert til alle besteforeldre og ikke bare farfar.

Linda og Frank Botten synger tostemt og vakkert.

Ordfører Hugo Pedersen fortalte kort om hvordan det var å være ordfører og han jobber med. Han har vært ordfører i 2 mnd og er allerede godt i gang med budsjettet for 2024. Surnadal kommune har lagt opp til et lite overskudd, men til tross for dette beskriver han vanskelige tider med høye priser. Dette påvirker alle innbyggerne i vår kommune. Ordfører Pedersen ønsker ikke å gå inn på de siste ukers avisoppslag om at det mangler hender til å utføre jobbene i helsesektoren i Surnadal. Dette er ikke en unik situasjon for vår kommune, men det er blitt et problem over hele landet. Han oppfordrer alle til å holde seg friske, skrive ned det de husker, trene både kropp og hukommelse. Det blir færre yngre til å ta vare på oss. Dette utfordrer helsesektoren til å finne nye løsninger. Pedersen ber alle som er her i dag om å huske at de er en ressurs for hverandre, men også for de yngre. Pedersen har også bekymringer rundt flyktningsituasjon som krigen i Gaza og Israel har utløst, forurensede elver, erosjon, klimaendringer, flom og ekstremvær. Han minner alle om egenberedskap for en uke i alle husstander.

Ordfører Hugo Pedersen informerer kort om saker de arbeider med i kommunestyret.

Ordfører Pedersen har i dag fått æren av å dele ut Eldrearbeiderprisen for 2023. Han annonsere vinneren som en sprek og engasjert pensjonist som har et stort kunnskapsnivå. Han beskrives som et forbilde for mange i Surnadal, men også i Norge. Denne prisen deles ut av Eldrerådet hvert år og går til en person, lag eller forening som har utmerket seg positivt og ulønnet i eldrearbeid.

 

Johannes J. Vaag fikk den gjeve prisen for sitt arbeid og engasjement for de eldre gjennom mange år. Han takker i sin tale for utmerkelsen, som han setter stor pris på. Han har blant annet vært leder i Surnadal pensjonistlag i 10 år, leder i eldrerådet i Surnadal i 16 år hvor han har vært med å arbeide frem gode vedtak som medlemmene er enige om, i begge fora. Imidlertid forteller han at det har vært mer krevende å få gjennomslag i kommunestyret. Da tenker han spesielt på situasjonen de siste årene med nedleggelse av sykehjemsplasser og utfordringen med å skaffe gode helse og omsorgstilbud. Han har skrevet mange leserinnlegg gjennom årene og har gjort mye for å bedre tilbudet til de eldste eldre.

Johannes J Vaag takker kona fra god støtte

Vaag roser de ansatte, frivillige og pårørende for innsatsen de gjør hver dag for sine eldre. «Eg har sagt det mange gonger før og eg gjentek det no. Dei tilsette innan helse, pleie og omsorgssektoren i Surnadal utfører gjennomgåande ein framifrå jobb. Det same gjeld pårørande og frivillige i aktuelle lag og organisasjonar. Stor takk til alle,» sier Vaag, han takker også kona Bodil for god støtte gjennom mange år.

Maten de får servert er laget på Folkehøgskolen og de får servering av unge og lovende elver ved skolen. Dette er en tradisjon verdt og ta vare på, et møte mellom en voksen generasjon og vår fremtid. Kanskje er dette et fora for å rekruttere nye ansatte i helsesektoren?

Powered by Labrador CMS