ANNONSE:

Logoen til Surnadal kommune

Surnadal kommune, kultureininga: Tilskotts­ordningar m.m.

Søknadsfrist er 7. april for:

· fremjing av kandidat til Kleivaprisen

· Kleivafondet

Kleivaprisen er Surnadal kommune sin kulturpris. Kleivafondet skal gå til enkeltståande tiltak som fremjar kulturelle og lokalhistoriske føremål i kommunen. Skriftleg, grunngjeve framlegg på kandidat til Kleivaprisen og søknad på Kleivafondet skal sendast til post@surnadal.kommune.no eller Surnadal kommune, Bårdshaugvegen 1, 6650 Surnadal

Søknadsfrist er 30. april for:

· fast, regelmessig leige av gymsalar, hall og svømmehall for det komande skuleåret. Søknadsskjema finn du her: https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=766&externalId=1566

· lag og forsamlingshus som skal søkje om kulturmidlar. Søknadsskjema finn du her: https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=146&externalId=1566

· tilskott til leikeplassar. Søknadsskjema finn du her: https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=2639&externalId=1566

· tilskott til 17. mai-arrangement. Gjeld til hovudarrangementet i dei fem tidlegare skulekrinsane Todalen, Stangvik, Mo, Bæverfjord og Bøfjorden. Tilskotssum kr 3000/krinsen. Søknad skal sendast til post@surnadal.kommune.no eller Surnadal kommune, Bårdshaugvegen 1, 6650 Surnadal.

Powered by Labrador CMS