Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober 2021

Forebyggingsrådgiver Marit Solem Meisingset og helsesykepleier Ingunn Foss Brekke på stand ved Surnadal vgs.
Forebyggingsrådgiver Marit Solem Meisingset og helsesykepleier Ingunn Foss Brekke på stand ved Surnadal vgs.

Årets tema er: følg opp

Publisert Sist oppdatert

Å bli sett er et grunnleggende behov vi mennesker har. Å bli sett hjemme, av venner, slekt, trenere, i barnehage og klasserom, av leder, kollegaer og samarbeidspartnere, av naboer og andre i lokalsamfunnet. Men hva innebærer det egentlig «å se» og «bli sett»? Psykolog Trond Haukedal sin definisjon lyder slik: «Å bli sett er at noen viser oss positiv oppmerksomhet. De smiler til oss, og de viser oss med ord og kroppsspråk at de liker oss og tror på oss og at de har interesse av, og fokus på, våre positive egenskaper og kvaliteter. Det er som de, uten ord, formidler at de er med på laget vårt og vil heie på oss uansett hva som skjer. Det er menneskets aller mest grunnleggende følelsesmessige behov.»

Det har vært mye snakk om dugnadsinnsats siden mars 2020. Å bygge god psykisk helse er også en dugnad, det er ikke noe mystisk som skjer inne på et terapikontor, kun i et klasserom eller treningssenter, eller bare rundt middagsbordet hjemme. Det er en laginnsats i en gren hvor alle er deltakere. Fra vi er født så trenger vi at andre følger oss opp og liker oss, slik at vi lærer å like oss selv. For å bli sett så må vi møte andre, vi må være en del av et samfunn og et fellesskap, vi må gi og vi må få.

I år ønsker Verdensdagen for psykisk helse å belyse hvor verdifulle vi mennesker er for hverandre, og hvor viktig fellesskap og tilhørighet er for god psykisk helse. Årets kampanje handler om livet under og etter pandemien, og oppfordrer til å følge opp familie, venner, kollegaer, naboer, fremmede og oss selv. Vi trenger alle å bli fulgt opp for å føle at vi hører til.

I våre lavterskeltjenester innen psykisk helse og rus i Surnadal kommune møter vi barn, ungdom og foreldre med ulike utfordringer som trenger ulike tilnærminger og verktøy. Men en ting er likt for alle som kommer; de trenger å bli møtt med smil og støtte, med varme, trygghet og tydelighet. De trenger få vite at de ikke er alene om å ha det sånn og at det finnes håp for bedring. De trenger at vi har tid til å lytte og de trenger råd og veiledning for hvordan det kan bli bedre. De trenger det samme som vi alle trenger når livet butter imot; de trenger å bli sett, hørt og fulgt opp.

Surnadal kommune sine lavterskeltjenester innen psykisk helse for barn, unge og voksne vil markere Verdensdagen for psykisk helse med vår tilstedeværelse på stands på ulike arenaer:

  • Torsdag 7. oktober er vi på ungdomsskolen, videregående og voksenopplæringa.
  • Lørdag 9. oktober kl 11.00 – 13.00 er vi å treffe på Alti-senteret. Her vil det være mulig å få seg en kopp kaffe og slå av en prat.

Vær oppmerksom. Vær til stede. Følg opp.

Med vennlig hilsen Ungdomsteamet i Surnadal kommune.

Powered by Labrador CMS