Logoen til Surnadal kommune

Valstyret i Surnadal har i møte 11.05.2023 godkjent følgjande vallister til kommunestyrevalet 2023:

• Arbeiderpartiet
• Fremskrittspartiet
• Høyre
• Miljøpartiet De Grønne
• Rødt
• Senterpartiet
• Sosialistisk Venstreparti

Dei godkjente listene er lagt ut til ettersyn på sørviskontoret og på kommunen si heimeside.

Jfr. vallova § 6-8 må klage med krav om endring av valstyret sitt vedtak om å godkjenne eller forkaste eit listeforslag, sendast inn innan 7 dagar etter offentleggjering av dei godkjente vallistene.

Klagefrist på vedtaket er 1. juni 2023 kl. 12:00

Send evt. klage til: val@surnadal.kommune.no eller Surnadal kommune, Bårdshaugvegen 1, 6650 Surnadal.

Valstyret

Powered by Labrador CMS