Budsjettkonferansen 2022:

Høstens budsjettarbeid i Surnadal kommune ble sparket i gang av kommunedirektør Knut Haugen på Belavollen Gard.

– Vi skal bli enda mer attraktive

Publisert Sist oppdatert

Tirsdag og onsdag denne uken er formannskapet og administrasjonen i Surnadal kommune samlet til årets budsjettkonferanse. Kommunedirektør Knut Haugen innledet konferansens første dag, som ble avholdt på Belavollan Gard på Bele, med å orientere om utsiktene for kommuneøkonomien – både på kort og lengre sikt.

Riktignok var det ordfører Margrethe Svinvik som ønsket velkommen, før hun ga Haugen ordet. Og kommunedirektøren siterte ordføreren fra budsjettkonferansen i 2020, da hun sa at Surnadal måtte bli en «slankere kommune og komme i bedre form», og at målet var å «unngå en slankeoperasjon».

Og selv om Haugen kunne orientere om stadige og pågående utfordringer for den kommunale økonomien, ser det enn så lenge ikke ut som at det ender i en operasjonssal – selv om årene som kommer fortsatt vil være krevende.

– Har aldri opplevd større forventninger

Av usikre, men viktige, økonomiske faktorer dro Haugen frem følgende punkter:

  • Hvert økte prosentpoeng i økt rente for 2021 utgjør ca. 2,9 millioner i tap
  • Det nye inntektssystemet som utgjør 828 kroner i redusert inntekt per innbygger - Avkastningen på det mye omtalte konsesjonskraftsalget
  • Ny skattlegging av kraftverk – ny grunnrenteskatt gir mer penger til staten og mindre til kommunene
  • Enda flere flyktninger – hvordan vil driftskostnadene stille seg mot integreringstilskuddene?
  • Kommunens evne og vilje til omprioritering i henhold til demografisk utvikling

– Jeg har aldri opplevd at forventningene til tjenesteleveransene våre har vært høyere. «Rettighetssamfunnet» er her nå, så vi står foran flere dilemmaer i tiden som kommer, sa Haugen og la frem dilemmaene som politikerne i Surnadal må ta stilling til fremover:

– Vi må se hvordan de økonomiske handlingsreglene stiller seg opp mot tjenestetilbud og investeringsbehov.

– Vi må se hvordan lovkrav og bemanningsnormer fra staten samsvarer med lokale politiske vedtak.

– Vi må se an hvordan gamle vedtak stiller seg opp mot behov for nye eller endrede prioriteringer, og om summen av det vi ønsker koster mer enn vi har handlingsrom til.

– Kanskje må tjenestestrukturen desentraliseres for å passe med økonomien vår. Vi skal redusere ressursbruken på oppvekst og øke den på pleie og omsorg. Faktisk viser prognoser at vi skal bruke 20 % mer på pleie og omsorg i 2032.

En krevende, men nødvendig omstillingsprosess

Årets budsjettkonferanse markerer starten på en årelang tradisjon som skal ende i en politisk behandlet og vedtatt økonomiplanperiode, denne gang for perioden 2023-2026. Knut Haugen oppsummerte administrasjonens opplevelse av status foran den kommende perioden:

– Vi skal prøve å komme fram til en økonomiplan for perioden 2023 til 2026, og vi vet at denne vil komme med krevende, men nødvendige omstillingstiltak for å sikre kommunens langsiktige økonomi. Vi skal fortsette å sørge for at tjenestekvaliteten skal være god innenfor alle områder. Selv om vi er i en omstillingsperiode, har vi likevel stor utviklingskraft i en kompetent organisasjon med dyktige medarbeidere i alle ledd.

– Så ønsker vi at Surnadal skal bli en enda mer attraktiv kommune, som står sammen om god omdømmebygging og utvikling. Vi er ikke den eneste kommunen som er i liknende situasjon, men vi skal bli enda mer attraktive enn vi er i dag, fortsatte Haugen.

Økte renter og reduserte reserver

Utgangspunktet for høstens budsjettarbeid er ikke det enkleste. Kommunen går inn den neste økonomiplanperioden med reduserte driftsmarginer, lavere reserver (les: disposisjonsfondet), økt økonomiske risikoer samt flere oppgaver og økt ansvar for å levere tjenester innenfor de økonomiske rammene som Staten tildeler.

– Den største utfordringen de neste ti årene er at vi skal bruke 20 % mer på pleie og omsorg. De pengene må vi hente fra skole og barnehage. I tillegg spiser tapet i forbindelse med konsesjonskraftsalget av disposisjonsfondet. Helst skulle fondet vært 10 % av våre brutto driftsinntekter, men per i dag så er det bare 5 %.

– Til slutt skal det sies at prognosene sier at renten skal opp fra 1,8 til 3,3. Dersom den nevnte økningen på 2,9 millioner per prosentpoeng er reell så vil det utgjøre en god del.

Og med det sparket kommunedirektøren i gang budsjettkonferansen 2022 og høstens budsjettarbeid. Trollheimsporten følger arbeidet videre.

Powered by Labrador CMS