ANNONSE:

ÅRSMØTE I SURNADAL JFF 

29.02.2024

Klubbhuset på Tellesbø, Nordsida 198 kl. 18.30

Vanlige årsmøtesaker

Servering

Besøk fra NJFF Møre og Romsdal

Frist for å melde saker en ønsker behandla på årsmøtet må være styret i hende innen 18.02.2024. Sendes på epost til: post@sjff.no

Årsmelding vil bli å finne her: Surnadal JFF (njff.no)

Vi oppfordrer til samkjøring.

Velkommen på årsmøte !

Powered by Labrador CMS