Styret i Surnadal Demensforening og helselag. Bakerst fra venstre: Linda Bergheim, Borghild Husby Kvande og Marit Moe Kvendbø. Foran: Else Brandvoll Andresen, Liv Botten, Bente Mogstad og Sigrid Livik

Ny giv i Surnadal Demensforening og helselag

Surnadal Demensforening og helselag har vært lite aktiv de siste årene, ikke minst på grunn av koronasituasjonen. Men nå føler de at tiden er inne for mer aktivitet. Denne uka hadde de årsmøte, og er klare for å brette opp ermene og sette i gang med ny giv.

Publisert

-Vi har kommet fram til noen saker vi vil jobbe med framover, sier nyvalgt leder Liv Botten. Foreningens mandat er å gjøre hverdagen lettere for både pasienter og pårørende gjennom kunnskap, helsetiltak og forebygging.

-Dette passer godt inn i regjeringens eldrereform Leve hele livet, som skal bidra til at eldre mestrer livet lenger og ha en trygg og aktiv alderdom, sier enhetssleder ved sjukeheimen og styremedlem i Surnadal Demensforening og helselag, Marit Moe Kvendbø. På sjukeheimen har vi hele tiden fokus på å skape variasjon og livsglede for pasientene, men det er begrenset hva vi får til i den daglige driften. Vi er veldig glade for at eksterne kan komme inn og gjøre en innsats for beboerne.

I Surnadal er Demensforeningen og Helselaget slått sammen til èn forening. Slik har det vært neon år. Til sammen teller de rundt 130 medlemmer.

Foreningen jobber for å gjøre livet lettere både for pasienter og pårørende, blant annet ved å initiere aktivitet både for de som bor på sjukeheimen og hjemmeboende. I tillegg kan de bidra med midler til innkjøp, prosjekter og aktiviteter som kommer pasientene til gode.

Gå på tur

På årsmøtet har styret kommet med en rekke ideer til aktiviteter. En av dem er gågruppe der pasienter kan samles og rusle en tur sammen med en gruppeansvarlig.

-Vi trenger frivillige til å bli med som rusle-venner. Planen er å starte to grupper, en for de som bor på sjukeheimen og en for hjemmeboende med partner, sier Liv Botten. Her ser vi for oss at det er helsegevinst å hente, samt at det er en sosial og meningsfylt aktivitet.

Det er meningen å gå ut en gang i uken eller hver fjortende dag. Det er ikke slik at alle vil bli pålagt å stille hver gang. Det kan bli flere gruppeledere som deler på jobben. Gågruppeledere/ruslevenner vil få informasjon i forkant om hva en må være obs på når en tar med demente pasienter ut.

Kunnskap og støtte

En annen ting foreningen er opptatt av, er Pårørendeskole. Dette er kurs som strekker seg over seks kvelder hvor pårørende blant annet får kunnskap om bruk av velferdsteknologi og lovverk og rettigheter. De vil også få mer vite mer om sykdommen og hvordan omgås den syke på en meningsfull måte. Representanter fra kommunen vil komme og fortelle om tilbudene som står til rådighet.

Men like viktig er fellesskapet. Her kan pårørende få støtte, både for å kunne møte pasienten på en best mulig måte og i forhold til familie og venner.

-Kveldene er oppbygd slik at vi formidler kunnskap halve kvelden, mens den andre halvparten er satt av til samtale i grupper. Her kan de pårørende utveksle erfaringer og komme med spørsmål, forteller Liv Botten. En gruppeleder vil være til stede på hver gruppe.

-Mange er i samme båt, men man vet ikke nødvendigvis om hverandre, skyter Marit Moe Kvendbø inn.

Sorgreaksjoner er også et tema. Pårørende til pasienter med demens har ofte en dobbel sorg å forholde seg til. Borghild Husby Kvande forteller at det er noe som heter ventesorg. Man mister på en måte pasienten to ganger.

Surnadal Demensforeningen og Helselag samarbeider ofte med Demensforeningen i Rindal om disse kursene, det skal de gjøre denne gangen også.

Aktivitetsvenn

Å ha noen å gjøre ting sammen med er en viktig del av et meningsfylt liv. Det være seg å gå på kafè eller rett og slett lese avisen sammen. I ordningen aktivitetsvenn har pasienten kontakt med en frivillig, som han eller hun gjør aktiviteter sammen med. Liv Botten forteller at foreningen stadig trenger nye frivillige.

De vil invitere til møte om temaet der alle er velkomne. En representant fra fylkesorganisasjonen vil komme og fortelle om det å være besøksvenn.

Demensforeningen og Helselaget har også tanker om hvordan de kan få samarbeid med andre organisasjoner. De vil gjerne invitere til dialog og idèmyldring.

-Vi har mange planer, men samtidig skal vi ikke gape over for mye på en gang, sier Liv Botten. Det vi ikke rekker i år, tar vi tak i etter jul.

Dersom du kan kan tenke seg å være leder av gågruppe, eller besøksvenn, ta kontakt med leder Liv Botten eller andre i styret.

Powered by Labrador CMS