Pressemelding fra SpareBank 1 Nordmøre:

Jostein Kvendset og Allan Troelsen.
Jostein Kvendset og Allan Troelsen.

SpareBank 1 Nordmøre kjøper Trio Regnskapsservice

(Surnadal, 1. juni 2021) SpareBank 1 Nordmøre har inngått avtale om oppkjøp av 70 prosent av Trio Regnskapsservice.

– Dette er nok en merkedag i historien om SpareBank 1 Nordmøre. Med dette tar vi et nytt stort grep for å bygge et enda sterkere finanshus i vårt markedsområde. Konsernet SpareBank 1 Nordmøre er allerede godt posisjonert i markedet med kompetente medarbeidere og en spennende kundeportefølje, og med dette oppkjøpet tydeliggjør vi ambisjonen i vår satsing, sier administrerende direktør Allan Troelsen.

Trio Regnskapsservice består i dag av 28 medarbeidere, hvorav 16 i Trondheim og 12 i Surnadal. Selskapet har 600 kunder i alle bransjer, hovedsakelig på Nordmøre og i Trøndelag. Ambisjonen nå er å integrere det nye datterselskapet tettere med banken og å samlokalisere medarbeiderne i Surnadal med SpareBank 1 Nordmøres kontor i Surnadal.

Konsernet eier allerede 70 prosent av SpareBank 1 Regnskapshuset Nordvest – med 50 ansatte, og med dette oppkjøpet etableres Trio Regnskapsservice som et søsterselskap av SpareBank 1 Regnskapshuset Nordvest.

Hovedaksjonær Jostein Kvendset blir med videre i det nye selskapet som daglig leder, og vil ha en eierposisjon på 30 prosent.

– Banken har en ambisjon om vekst og tilstedeværelse i hele aksen mellom Ålesund og Trondheim. Trio Regnskapsservice har en godt etablert kundeportefølje på hele Nordmøre og i Trøndelag, som vil gi en unik mulighet til å få bygge videre på denne ambisjonen, sier Kvendset.

Han mener at regnskapsbransjen vil være et fantastisk sted å være fremover.

–Store endringer innen teknologi med blant annet skybaserte systemer og kunstig intelligens gir oss og kundene store muligheter til effektivisering, automatisering og ny innsikt i virksomheten. Dette gjør at vi kan fokusere enda sterkere på å være den støttespilleren våre kunder trenger for å lykkes med sin virksomhet, sier Kvendset.

Oppkjøpet ble godkjent i generalforsamling i Trio Regnskapsservice 1.juni, og overtakelsen skjer med virkning fra samme dato.
Troelsen berømmer arbeidet som Trio Regnskapsservice har lagt ned i de siste årene.

–Dette er et godt etablert og fremtidsrettet selskap med faglig kompetente og engasjerte medarbeidere med fokus på fantastiske kundeopplevelser og et sterkt engasjement for sine kunder. Dette gir også et godt grunnlag for videre vekst og lønnsomhet, og det er helt naturlig at satsingen får en forankring i Surnadal, sier Troelsen.

Han sier at banken sammen med Trio Regnskapsservice skal kunne tilby alle kunder et enda bedre og bredere tjenestetilbud.
Kvendset sier at de med dette oppkjøpet blir del av en sterkere organisasjon, og at dette tydeliggjør en ambisjon om videre utvikling og vekst til det beste for kunder og medarbeidere.

–Våre medarbeidere vinner på dette fordi at vi trygger arbeidsplassene, vi skaper et større faglig miljø med store utviklingsmuligheter, og vi sørger for at våre medarbeidere får ta del i den utviklingen og verdiskapningen som skjer i regionen. Kundene vinner på dette fordi de får et styrket tilbud, fra et miljø med enda bredere kompetanse enn i dag, sier Kvendset.