Vindmøller i bakgrunnen og solceller foran.

Trønderne vil bidra til økt bærekraft

Publisert Sist oppdatert

Trønderne ønsker å bidra til et mer bærekraftig Trøndelag og er opptatt av at kommunen de bor i bidrar til reduksjon av CO2. Det viser en undersøkelse utført av Respons analyse for Trøndelag fylkeskommune.

63% av innbyggerne i Trøndelag oppgir at de har gjort endringer i egen hverdag for å leve mer bærekraftig. 60 % svarer at de synes at det er viktig at kommunen de bor i bidrar til å redusere CO2 utslipp i Norge, skriver Trøndelag fylkeskommune i sin pressemelding.

 – Vi er glade for at holdningene til bærekraft er såpass gode, og spesielt med tanke på klimautfordringene. Trøndelag skal halvere klimautslippene innen 2030. Da betyr det mye at trønderne har gode holdninger til en bærekraftig livsstil, sier fylkesdirektør Carl-Jakob Midttun.

 Undersøkelsen er gjennomført blant befolkningen i alle kommuner i Trøndelag. Utvalg av spørsmål er gjort i samråd med kommunene som deltar i Bærekraftsnettverket i Trøndelag.

Undersøkelsen viser at trønderne jevnt over er godt fornøyd med kommunen de bor i.

  • 73% av innbyggerne i Trøndelag synes egen kommune er god å vokse opp i.
  • 78% av innbyggerne i Trøndelag tror de vil bo i samme kommune om 5-10 år.
  • 65% av innbyggerne i Trøndelag fylke mener det er gode jobbmuligheter i nærområdet. Uten Trondheim er tallet marginalt lavere med 62 %.
  • 48% av innbyggerne sier det er viktig for dem å engasjere seg i frivillig arbeid.
Powered by Labrador CMS