Vellykket samarbeid med det lokale næringslivet:

Fikk velfortjent skryt etter gjenomført prosjektarbeid

I en uke har 1. års elevene på studiespesialisering ved Surnadal videregående skole jobbet med sine Lektor2-prosjekter. Tirsdag formiddag var elevene klare for å presentere arbeidet sitt foran et lydhørt publikum bestående av inviterte gjester. Dette gjennomførte elevene med glans.

Publisert Sist oppdatert

I løpet av forrige uke har elevene jobbet gruppevis med seks ulike prosjekter, alle knyttet til Pipelife, som denne gang fungerte som "arbeidsgiver". Prosjektene baserte seg på seks ulike problemstillinger som bedriften både har og trolig vil møte i fremtiden.

Trollheimsporten har tidligere hatt en forhåndsomtale av Lektor2-prosjektet, som du kan lese her.

Problemstillingene dreide seg om spørsmål rundt bærekraftig produksjon og transport, samt innovasjon og nytenkning i møte med fremtidens klimautfordringer og krav. Temaene problemstillingene omhandlet gikk blant annet på fremtidens materialer, fremtidens flomproblematikk, bærekraftig transport av produkter og isovarm- og isotermprodukter.

Målet til elevene var dermed å sette seg inn i problemstillingen, finne nødvendig informasjon for å løse den, og se på fordelene og ulempene med de potensielle løsningene. Samtidig skulle de gi Pipelife forslag til de mest hensiktsmessige løsningene de har forsket seg frem til, begrunnet i den relevante informasjonen elevene har samlet i løpet av uken.

Gruppe seks fikk i oppdrag å designe lokk til Pipelife sine nye veggbokser
Gruppe seks fikk i oppdrag å designe lokk til Pipelife sine nye veggbokser

Mektig imponert over arbeidet

I auditoriet på Surnadal videregående skole fikk elevgruppene etter tur presentere sitt arbeid for hverandre, det involverte lærerteamet, representanter fra Rindal og Surnadal kommune, og selvsagt prosjektlederne fra Pipelife.

Gruppe fem med tema bærekraftig transport av produkter
Gruppe fem med tema bærekraftig transport av produkter
Gruppe fire med tema som omhandlet fremtidens flomproblematikk
Gruppe fire med tema som omhandlet fremtidens flomproblematikk

Nivået på presentasjonene var svært høyt, og elevene la frem gjennomførte og profesjonelle løsninger for de ulike problemstillingene. De har fått til veldig mye i løpet av kort tid.

Etter at alle elevene hadde fått presentert sine funn, fikk rektor Hilde Andersen ordet.

- Jeg er stolt av både elevene og lærergruppen som har gjort en utrolig god jobb, sa hun. Hun understrekte samtidig at denne formen for tett samarbeid mellom skolen og det lokale næringslivet vil ha en sentral plass i fremtiden.

Tidligere rektor hos Surnadal videregående skole, nå kommunaldirektør i Rindal, Mons Otnes, sa seg enig med Andersen. Han var mektig imponert over arbeidet elevene hadde gjort, og var spesielt glad for å se at prosjektene var tverrfaglige.

Ordfører i Surnadal, Margrethe Svinvik (Sp), håpet elevene i etterkant vil være stolte over hva de har fått til. Svinvik utrykte samtidig takknemlighet over næringslivet i bygda, i dette tilfellet Pipelife, som stiller som villige samarbeidspartnere til prosjekter som dette.

Margrethe Svinvik
Margrethe Svinvik

Ordfører i Rindal, Vibeke Langli (Sp), håpet elevene vil ta med seg det de har lært i løpet av denne prosessen videre i livet.

- Jeg blir glad av å høre på så reflekterte elever. Vær stolte over dere selv.

Vibeke Langli
Vibeke Langli

Ser gevinsten av samarbeidet

Prosjektlederne fra Pipelife, Per Holten og Nina Marie Solem Måøy, var strålende fornøyde med elevene. Måøy sa det var beundringsverdig hva elevene har funnet ut av, og både hun og Holten noterte mange av de ulike forslagene og løsningene som elevene presenterte.

- Forslagene til forbedringene er veldig gode. Det trengs mot å legge frem slikt, og det er det vi ser på som gevinsten av dette samarbeidet. Vi er interesserte i å forbedre oss, sa Holten.

- Prosessen har vært lærerik for oss begge, og det har vært gøy å få jobbe sammen med elever fra studiespesialisering. Vi håper de har fått et innblikk i hvordan vi jobber i bedriften, sa Måøy.

Prosjektlederne mente at samarbeidet mellom skolen og det lokale næringslivet er viktig, og at det er positivt at elevene får se hvilke arbeidsmuligheter de har i dalføret, også etter gjennomført høyere utdanning.

Nina Marie Solem Måøy, Maren Svanem, Synne Mogstad Høivik, Victoria Pettersen og Per Holten.
Nina Marie Solem Måøy, Maren Svanem, Synne Mogstad Høivik, Victoria Pettersen og Per Holten.

Stolte lærere

Lektorene Maren Svanem, Synne Mogstad Høivik og Victoria Pettersen var alle imponerte over det høye nivået på presentasjonene.

- En uke er ikke mye tid, så elevene har vært veldig flinke og arbeidet godt, sa Høivik.

Etter en så stor suksess som dette ble, håper lektorene at det skal bli muligheter til å fortsette samarbeidet med Pipelife, og håper samtidig å få inkludert flere lokale bedrifter i fremtiden.

Elevene fikk utdelt "goodie-bags" av Pipelife, samt baguetter til lunsj.
Elevene fikk utdelt "goodie-bags" av Pipelife, samt baguetter til lunsj.

En innholdsrik uke

Elevene Andrea Fiske, Carina Fiske, Maren Karlsen og Anja Vaag Bolme syntes at uka med arbeidet rundt prosjektene har vært innholdsrik. De syntes problemstillingene var utfordrende, spesielt i starten av prosessen, men er fornøyde med at de fikk se at Pipelife ikke bare driver med produksjon av rør, men også mye annet.

- Det var også fint at vi fikk jobbet tverrfaglig, sa Maren Karlsen.

Prosjektmappene.
Prosjektmappene.
Powered by Labrador CMS