ANNONSE:

Informasjon om Folldalsveien og Vindøldalen

Folldalsveien:

Det meste av veiarbeidene er nå ferdigstilte for sesongen og det vil bli vanlig ferdsel etter veien inn til parkeringen ovenfor Gråsjø kraftstasjon.

Brua ved Gråsjø er nå stengt for biltrafikk.

Nå er det gangbrua en må bruke for å komme seg over elva ved Gråsjø kraftverk. Parkering av biler vil da bli oppe ved dammen på Rindalssida, tar til venstre opp før en kjører ned bakken til kraftverket.

Dersom en er flere og har med mye utstyr kan en kjøre ned til kraftverket og lesse ut av bilen og så kjøre opp igjen og parkere bilen.

For båtutsetting kan bilen som står oppe ved båtparkeringen benyttes.

Ring 416 21 177 for å få koden til boksen som bilnøklene er i, boksen er festet mellom setene inne i bilen.

Vindøldalen:

Vannet i Vassdalen blir fortsatt sendt forbi inntaket og ned i Vindøla. Det vil også bli en del flyging i kommende periode.

Powered by Labrador CMS