ANNONSE:

Informasjon fra Rindal Røde Kors

Rindal Røde Kors kommer i disse dager og frem til 9. mai til å dele ut giroer rundt om i Rindal.

Rindal Røde Kors er hovedforeningen for Røde Kors aktiviteten i Rindal, og består for tiden av hjelpekorps og omsorg.

Pengene går til opplæringsmateriell og besøk hos eldre, uføre og annen daglig drift.

I år skal hjelpekorpset kjøpe seg ny henger, og pengene som kommer inn på giro vil være en kjærkommen inntekt for dette.

Tidligere år har vi fått god støtte i Rindal, og vi håper fremdeles å få det.

Vi takker på forhånd for både STORE og små bidrag.

Du kan støtte oss via

  • Konto nr 4111 43 17185
  • Vipps nr 122328

Med vennlig hilsen

Rindal Røde Kors.