Vibeke Langli
Vibeke Langli

Sommerhilsen fra ordføreren

For de fleste av oss nærmer sommerferien seg, og mange gleder seg til dager hvor man kan ta livet mer med ro. Jeg har ingen store planer for ferien bortsett fra en uke hvor vi skal teste bobil livet. Det gleder jeg meg til, og jeg håper å få se mange nye plasser i Norges land. Ut over det har jeg planer om å oppdage nye plasser i Rindal, og delta på det bygda har å by på. Jeg ser fram til både torgdag, vandrefestival, kald drikke på våre utesteder, bade i tjønna, turer i fjell og mark, plukke bær og blomster, ligge i hengekøya og mye mye mer. Og man behøver slett ikke å reise langt for å oppleve noe nytt.

De fleste av oss skulle nok sikkert ønsket oss en ferie tilbake til normalen før korona, men vi er nok ikke helt der enda. Fortsatt må vi være forsiktige og ta de nødvendige forholdsreglene. Bare den siste uka har vi fått kjenne på hvor nært koronasmitten er. Men nok en gang ble det ikke smitte i Rindal, takket være at alle tar sine forholdsregler og en god dose flaks. Nok en gang takk til alle for innsatsen som legges ned, og en ekstra takk til kommuneoverlege, legekontoret og smittesporingsgruppa. Jeg er veldig glad vi har så dyktige folk i Rindal som jobber med dette.

Vaksinering er et godt steg fram til åpning av samfunnet. I løpet av sommeren skal alle over 18 år i Rindal, fått første dose av koronavaksinen. Å vaksinere alle i Rindal er mye jobb, og det har vært lagt ned mye arbeid for å få vaksinekabalen til å gå opp. En stor takk til alle som har bidratt til at vaksineringen av Rindals befolkning har gått på en helt utmerket måte. Jeg benytter anledningen til å oppfordre alle til å møte opp på den oppsatte vaksinetimen de får, men passer det slett ikke så si i hvert fall fra i god tid.

Jeg har de siste dagene reflektert litt over hva koronaviruset har gjort med samfunnet vårt. For det første må jeg si at jeg forstår meg lite på hvordan dette viruset operere. Viruset virker svært uforutsigbart og uberegnelig. Dette har skapt en utrygghet for mange, noe jeg har full forståelse for. Derfor har det vært viktig å ha tydelige og strenge retningslinjer for hvordan vi skulle omgås.

Det som er helt sikkert er at korona har påvirket oss alle i større eller mindre grad. I starten av pandemien ble vi forespeilet at mange ville dø av viruset og vi måtte ha planer for å håndtere dette. Men det motsatte har skjedd, nå ser vi at levetiden er forlenget og svært få har fått andre typer sykdom som influensa eller omgangssyke. Jeg tror vi kan konkluderer med at god håndhygiene er noe som har kommet for å bli. I jobbsammenheng reiser vi svært lite og vi ser at digitale møter fungere bra. Dette vil vi nok fortsette med, men nå og da gjør det godt å møtes fysisk. De aller fleste mennesker er sosiale skapninger og trives best når vi kan møtes. Det tror jeg mange har savnet og gleden er stor når vi nå kan møtes mer og mer. Men jeg er urolig for hva nedstengningen har gjort med den psykiske helsen, spesielt for barn og unge. Her er det viktig at vi er føre var framover. Næringslivet har også kjent på tøffe tak. Flere bedrifter har opplevd økt omsetning, mens andre har fått kjent på nedgang og permitteringer. Jeg registrerer at alle bedrifter har gjort seg erfaringer med korona på ett eller annet vis. Generelt tror jeg vi har lært veldig mye av det vi har opplevd det siste store året, og jeg tror at mye av dette tar vi med oss i den nye hverdagen vår.

Korona har det siste store året fått en ganske stor plass i hverdagen for mange, men heldigvis bruker vi stadig mer tid på andre ting, og det er jeg glad for. Samferdsel er et område jeg har brukt litt ekstra tid på. Jeg ser at dette er et område som både er ressurskrevende og er en tålmodighetsprøve for den som helst skulle fått alt ordnet i går. I vinter fikk vi oppleve en FV 65 som endelig er kjørbar mellom Rindal og Storås, noe som gjør godt for næringsliv, beredskap og alle oss som bor her. Etter jul kom beskjeden om at FV65 åpnes for modulvogntog, noe som var svært gledelig. Men jeg ble

heldigvis gjort oppmerksom på at det samme ikke gjaldt fram til industriområdene i Bjergen og Rindal Næringspark (T-komp). Men etter en epost og samtale med vegdirektøren på fylket så ordnet dette seg. FV65 er også en del av Orkdalspakken, noe det har vært arbeidet med i mange år. Men i NTP (nasjonal transportplan), ble ikke Orkdalspakken prioritert. Heldigvis har fylkeskommunen tatt ansvar og «restartet» Orkdalspakken i vedtak gjort i April. Berørte kommuner blir delaktig i planarbeidet og jeg forventer en god prosess hvor målet er å få bort flaskehalser og sikre gode og trygge veger. I tillegg må man arbeide kontinuerlig med å få midler til asfaltering og oppgradering av de andre fylkesvegene i Rindal. Jeg innser at her må man stå på og holde trykket konstant oppe.

Det brukes også en god del tid på å næringsarbeid. Det er veldig interessant og konstruktivt å ut å besøke bedriftene. Jeg opplever at de jeg møter er løsningsorienterte, engasjerte og optimistiske. Dette til tross for de utfordringene som de har møtt den siste tiden. Jeg synes det er mye positivt som skjer, og å ha fått deltatt på åpning av flere nye bygg er ekstra stas. Jeg gleder meg til å få ut å besøke enda flere bedrifter, og synes du at det er lenge siden du har fått besøk så ta kontakt. Jeg blir ekstra glad for en invitasjon.

Som dere forstår er det mye som foregår hele tiden, og jeg kan ikke nevne alt her. Men av prosjekter som er i gang er ombygging/påbygg på Rindalshuset et av de mest spennende. Rindalshuset er kanskje et av de byggene i Rindal som allerede i dag er veldig mye brukt av alle aldersgrupper. Men ved en ombygging/påbygg vil dette huset bli enda mer attraktivt, da det også da vil romme frivilligsentralen og en møteplass for ungdom i tillegg til dagens tilbud. En møteplass for ungdom er svært etterlengtet, og jeg ser virkelig fram til at dette kommer på plass.

Noe annet som er i gang er arbeidet med utviklingsplanen Rindal inn i framtida. Som en del av uviklingsplana skal vi tidlig i høst gi alle en mulighet til å svare på en spørreundersøkelse. Jeg håper at mange vil svare på denne, da det vil gi et viktig bidra til hvordan vi vil at Rindal skal bli i framtida. Vi vil vite hva som er viktig for deg, og her har du en gylden mulighet til å komme med dine synspunkter.

Når jeg skriver dette så skinner sola ut, og jeg det ser ut som det blir godvær noen dager. Jeg bor slik til at jeg følger litt ekstra med på gårdbrukerens arbeide. I år så ser det ut til at været har spilt på lag med gårdbrukeren, og at forholdene for våronn og førsteslått har vært bra. Gårbrukerne bruker mye tid på å sikre god mat til dyra sine, og at været er bra hjelper på. Jeg håper at dette gode været fortsetter til glede for alle, alt er mye bedre når sola skinner.

Med ønsker om en fin sommer!

Vibeke Langli

Powered by Labrador CMS