Rindal kommune har blitt en del av Heim Heimeversområde:

F.v. Kommunedirektør Mons Otnes, liaisonoffiser John Arnold Merkesnes, NK for Heim Heimevernsområde Daniel Hellem og ordfører Vibeke Langli.
F.v. Kommunedirektør Mons Otnes, liaisonoffiser John Arnold Merkesnes, NK for Heim Heimevernsområde Daniel Hellem og ordfører Vibeke Langli.

– Lokalkunnskap er vår store styrke

Etter fylkesbyttet har Rindal blitt en del av Heim Heimevernsområde. Denne uka arrangerer heimevernsområdet sin årlige øvelse på Kyrksæterøra. I den forbindelse besøkte de Rindal kommune, for å bli bedre kjent med kommunen og for å informere om hva det kan bidra med.

Publisert Sist oppdatert

Heim heimevernsområde omfatter nå hele Heim kommune og Rindal kommune. Rindal var tidligere en del av Surnadal heimevernsområde og HV-11 (Møre og Fjordane Heimevernsdistrikt). I forbindelse med fylkesbyttet ble kommunen flytta over til Heim Heimeversområde og HV-12 (Trøndelag Heimevernsdistrikt), som har base på Værnes.

Vil bli bedre kjent med Rindal

Heim Heimevernsområde har ca 125 soldater, som kalles inn til øvelse ei uke hvert år. Øvelsen varer i fire dager for mannskap og sju dager for befal. Denne uka arrangeres årets øvelse på Kyrksæterøra. I den forbindelse tok nestkommanderende for heimevernsområdet Daniel Hellem (som representerer områdesjefen) og liaisonoffiser John Arnold Merkesnes turen til Rindal for å møte ordfører Vibeke Langli og kommunedirektør Mons Otnes.

Rindal og Heim er nabokommuner, så avstanden er ikke stor i luftlinje. Men det er fjell imellom, og betydelig lenger kjøreavstand, så det har tradisjonelt ikke vært mye forbindelse mellom disse kommunene. Men det kan man gjøre noe med, ved å samarbeide mer, påpeker Merkesnes.

Han forklarer at hans hovedoppgave som liaisonoffiserens er sivil-militært samarbeid, som kontakt med kommuner, sivile og media, men også kontakt med andre styrker, som NATO-styrker, for eksempel.

Områdesjefens stedfortreder Daniel Hellem forteller at de nå vil bli litt kjent med Rindal.

– Den viktigste oppgaven for oss nå framover er å ta i bruk de ressursene vi har fått fra Rindal, og lokalkunnskapen. Det er jo det som er vår store styrke. Vi har fått ansvar for dette området, så det handler om a bli litt kjent med kommunen, og at kommunen skal bli litt kjent med hva vi i heimevernet kan bistå kommunen med hvis det blir behov, sier han.

Heimevernet er med i beredskapsrådet i kommunene.

– Dette skal vi følge opp skikkelig. Vi er her for å gjøre en samfunnsnyttig jobb, sier John Arnold Merkesnes.

Har mye å bidra med

Hovedoppgaven for Heimevernet er vakthold og sikring. Det kan være ulike situasjoner der det skal være kontrollert ut- og inngang av folk. En slik henvendelse må genereres gjennom Statsforvalteren eller Politiet, som avgjør om Heimevernet skal brukes.

Heimevernet kan stille opp i andre krisesituasjoner også. Det kan være skogbrann, ras, flom, eller leteaksjoner. Et eksempel kan være om ei bru blir tatt av flom. Da kan kommunen kontakte Statsforvalteren med anmodning om å få satt opp ny bru med forsvarsmateriell. Heimevernet har et varslingssystem som gir dem mulighet til å stille med mange mann på kort varsel.

Ordføreren påpeker at Rindal ser ut til å være spesielt utsatt for lyn og torden, kanskje et av de mest utsatte områdene i landet. I sommer var det også lynnedslag i kommunen som førte til skogbrann.

Heimevernet har vært brukt til ulike oppgaver i forbindelse med pandemien i hele landet. Kommunedirektøren påpeker at Heimevernet er en viktig samarbeidspartner for kommunene, med tanke på beredskap. Her er det viktig med god dialog, og at Heimevernet har god kunnskap om lokale forhold, sier han.

Ved større leteaksjoner kan Heimevernet være med og bistå med organisering og gjennomføring. De har en del teknisk utstyr, som samband, helikopter, sanitet, og store telt, slik at man for eksempel enkelt kan lage en operasjonssentral om det trengs.

Mange nye HV-soldater

Nye heimevernssoldater kommer inn etter hvert som noen går ut på grunn av aldersgrensa. Nå er det ikke lenger så mange inne til førstegangstjeneste, så det har til tider vært utfordrende å få fylt opp med mannskap i Heimevernet.

– Men akkurat nå ser det bedre ut enn på lang tid, og det er vi glade for, sier Hellem, og fortsetter:

– I fjor var det ingen øvelse, så det er ganske mange nye soldater på øvelse denne uka. Det er viktig at vi tar godt vare på de nye soldatene, og sørge for at de får et godt inntrykk av Heimevernet. Det er veldig viktig at de føler at det er matnyttig trening, at de får vite hvorfor de gjør de oppgavene de blir satt til, og hvorfor de øver på dem.