RINDAL KOMMUNE MELDER:

Illustrasjonsbilde.
Illustrasjonsbilde.

Informasjonsmøte om vannforsyning i Romundstadbygda

Rindal kommune arrangerer informasjonsmøte om vannforsyning i Romundstadbygda på Granheim grendehus torsdag 23. september klokka 19.00.

Aktuelle abonnenter har mottatt brev med invitasjon til møtet, fra kommunen, men møtet kan også være aktuelt for andre interesserte langs den planlagte traseen, eller de som bor øst for Romundstad.

Det kan på sikt bli aktuelt å forlenge ledningen opp mot Granheim/Kirkholt. Alle interesserte er velkommen

Bakgrunn:

Kommunen har opp gjennom tiden mottatt flere henvendelser fra beboere i Romundstadbygda med ønske om kommunal vannforsyning. I tørkeperioder har det vært vanskelig å skaffe nok drikkevann, av bra nok kvalitet.

Etter en lang periode sist vinter, med lite nedbør, fikk kommunen nye henvendelser. Det ble derfor satt i gang prosess med å utrede om det er mulig å få til en utbygging.

Anlegget vil bli forholdsvis kostbart i forhold til antall mulige abonnenter. Prosjektet ble derfor tatt opp som en drøftingssak i kommunestyret 23.03. for å avklare om det skal legges ned arbeid med å lage utbyggingsplan, og beregne kostnadene.

Kommunestyret så positivt på saken, og det ble der enstemmig vedtatt at kommunedirektøren skulle sette i gang arbeid med å lage utbyggingsplan, og å ta kontakt med oppsitterne for å lage en oversikt over hvor mange som ønsker å koble seg til.

Det er i første omgang snakk om vannforsyning i området Løsetvoll-Romundstad.

Illustrasjon vannforsyning Romundstadbygda
Illustrasjon vannforsyning Romundstadbygda