ANNONSE:

Logoen til Rindal historielag

Årsmøte Rindal Historielag

ÅRSMØTE RINDAL HISTORIELAG tirsdag 19. mars kl. 1900

Vi minner om årsmøtet som tidligere har vært annonsert på Trollheimsporten. Møtet blir i kafeen på Rindal skimuseum. Det blir kaffe og enkel servering.

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og saksliste

2. Valg av møteleder og referent samt underskrivere av protokoll

3. Behandling av årsberetning og revidert årsregnskap 2023

4. Planer 2024

5. Valg (styreleder, to styremedlemmer to varamedlemmer samt en medlem i valgkomité er på valg)

6. Eventuelt (ingen innkomne saker til fristen 5. mars)

Årsberetning og regnskap (billedfiler) ligger ute på historielagets facebook-gruppe, utskrift blir delt ut på årsmøtet.

Powered by Labrador CMS