ANNONSE:

To kvinner og tre menn som stå oppstilt ved inngangen til et hus i gammel stil.
Styret i Rindal historielag: Bodil Børset, Ola T. Heggem, Anne Skjølsvold, Jon Solem og Magne Løset

Årsmøte i Rindal historielag

Årsmøte i Rindal historielag, tirsdag 21. mars klokka 19:00 i Attanova.

Vanlige årsmøtesaker:

1. Godkjenning av innkalling og saksliste

2. Valg av møteleder og referent samt underskrivere av protokoll

3. Behandling av årsberetning og revidert årsregnskap 2022

4. Planer 2023

5. Valg (styreleder og de to varamedlemmene varamedlemmer samt valgkomité er på valg)

6. Eventuelt (ingen innkomne saker til fristen 14. mars)

Edgar Kattem viser bilder og Martin Trønsdal spiller opp på toraderen.

Historielaget spanderer kaffe og noe å bite i.

Medlemskontingent 2023: 200 kroner til VIPPS#737321 Rindal historielag

Nye og gamle medlemmer hjertelig velkommen!

Styret i Rindal historielag

Saksdokumenter ligger ute på: Rindal historielag | Rindal | Facebook

Powered by Labrador CMS