Nestleder og Leder i Surnadal Ungdomsråd, Una Langeland Gravvold og Hedda Margly Krangnes-Edvardsen

– Vi vil bli hørt på ordentlig

Publisert

Lederen og nestlederen i Surnadal Ungdomsråd, Hedda Margly Krangnes-Edvardsen og Una Langeland Gravvold, åpnet torsdag kommunestyremøtet i Surnadal med en orientering fra ungdommen. Temaet de to ville ta opp dreide seg om spørsmålet om hvorfor ungdom som flytter ut av bygda ikke flytter hjem igjen. Det ble en ramsalt kritikk av deres opplevde involvering i de politiske beslutningene som preger hverdagen til ungdommen.

Og det var konkrete eksempler de to la frem for kommunestyret. Det gjaldt den nye skolen SUBUS, ungdomsklubben, laksefestival og møteplasser. Duoen understreket samtidig at de presenterte sine egne perspektiver, og at de ikke nødvendigvis snakket for all ungdom i bygda. Både Gravvold og Edvardsen har deltatt i politikken tidligere og har i så måte vært med på «innsiden», som de sa det.

– Lei oss på ungenes vegne
– Vi har vært involvert i prosessen siden vi gikk i 5/6. klasse, der vi fikk se fire plantegninger. Vi ønsket oss ett av alternativene og vi ble lovet at vi skulle bli hørt på, sa Gravvold.

– Vi satt med et inntrykk av at «vi ble spurt og vi får være med å bestemme», men ettersom årene gikk mistet vi mer og mer tro på at vår mening betydde noe. Signalene vi fikk fra politikerne var at «vi involverer dere, men vi har allerede bestemt oss», sa Edvardsen.

Hedda og Una ble også invitert med på befaring på SUBUS i fjor høst og syntes den gangen at det så strålende ut. Men da de kom tilbake i vår ble de ikke imponert.
– Det sto ledninger ut av veggene, kontakter og lysbrytere fungerte ikke og det var rotete, sa Edvardsen.

Heller ikke uteområdet på nyskolen fikk skryt av de to.
– Vi er lei oss på ungenes vegne. Vi hørte at det ble satt av penger til uteområdet, men det er ikke sykt fint, sa Edvardsen.

– Det er kanskje planlagt noe mer for fremtiden, men ungene går der nå. Det er så viktig med gode uteområder der ungene får leke og utfordre seg selv, og utvikle motorikken sin. De har nå ett stativ, som blir forsøkt revet ned med trær. Uteområdet er ikke bra nok for en så stor skole, slo Gravvold fast.

Ungdomsklubb ble Frivillighetssentral
Et annet tema som engasjerer ungdommen er ungdomsklubben, og heller ikke i beslutningsprosessen rundt denne opplevde duoen at de ble inkludert.
– Ungdommene ble ikke fortalt at det skulle bli frivillighetssentral i halve lokalet før den plutselig sto der, sa Edvardsen.

– Det er ikke et problem med begge deler – bygda får bruk for det – men vi fikk vite det gjennom media. Jeg satt i Ungdomsrådet den gangen, og heller ikke der opplever jeg at vi ble involvert. Vi tror vi har innflytelse og medvirkningskraft, men vi blir ikke lyttet til, sa Gravvold.

Et annet problem med tilbudet er åpningstiden.
– Klubben er ikke åpen når ungdommen trenger den, fortsatte Gravvold. Klubben åpner klokken 18, men på kveldstid er det jo allerede mange tilbud som fotball, håndball og andre organiserte aktiviteter. Klubben bør være åpen fra halv 3, etter skoletid.

– Surnadal trenger Laksen
Duoen delte riktignok ikke bare ut kjeft til kommunens politikere.
– Keep up the good work, sa Hedda Edvardsen med referanse til Laksedagene som nå gjør comeback i sommer.

– Laksefestivalen er en hjertesak. Da vi var 10-11 år var det boder og konserter, vi tok sommerferie og så var det laksefestival. Jeg husker dette som noen av våre beste tider, sa Edvardsen. Men så forsvant tilbudet gradvis, og til slutt kom Covid. Det er «fair» dette med Covid, men Laksen var ødelagt før Covid kom. Surnadal trenger Laksefestivalen, slo hun fast.

– Vi vil ha en plass å være sammen. Vi blir spurt om hvorfor vi ikke vil tilbake, så da vil vi bli hørt på ordentlig.

Edvardsen og Gravvold ga kommunestyret klokkeklare tilbakemeldinger som de håper kan bidra til hjemflytting.

– Å bli hørt er ikke nødvendigvis å få viljen sin
Representantene i kommunestyret stilte seg omtrent i kø for å takke for innlegget da Edvardsen og Gravvold takket for seg, og først ut var ordfører Margrethe Svinvik (Sp), som åpnet for spørsmål til ungdommen.

– Dere tar opp gode og relevante innspill, og det var mye å ta tak i. La meg si at det i forbindelse med store prosjekter som skolen så er det tusen meninger. Det å bli hørt er ikke nødvendigvis å få viljen sin, men å bli lyttet til. Jeg skjønner frustrasjonen, og jeg ser at vi har et stort forbedringspotensial på åpningstider og møteplasser, sa Svinvik.

– Harde fakta tåler kommunestyret å høre, sa Ole Joar Bruset (H). Jeg håper dere kommer hjem igjen og bidrar i kommunestyret. Kommunestyret har kanskje hatt flere barnehagebarn enn videregåendeelever, sa Bruset.

– Dette må vi ta innover oss, sa Nils Petter Tonning (FrP). Jeg lurer på om dere får tilbakemeldinger på at ting blir gjort på den og den måten. Opprettholdes dialogen? Det er kjempeviktig at vi for fremtiden lytter til ungdommen.

– Vi opplever ikke dialog, var Edvardsens enkle svar.

– Det er spor i prosessen av at dere ble hørt, men at dere ikke fikk viljen deres. Fortsett å kreve deres plass, sa Bernt Venås (Sp).

Powered by Labrador CMS