La frem potensielt store planer for idrettshallen

Publisert

I et Teams-møte med formannskapet i Surnadal kommune, orienterte kommunedirektør Knut Haugen om status på fremdriften i prosjektet med å ordne opp i idrettshallen.

Det var på mars at formannskapet først behandlet saken om vannlekkasjer og dårlig stell i hallen, og på den siste dagen samme måned fikk formannskapets innstilling om å bevilge 750.000 kroner til strakstiltak i inneværende år uforbeholden støtte i kommunestyret.

– Det har den siste tiden vært antydet at «her skjer det ingenting» etter at vi bevilget pengene til strakstiltak. Foreløpig vises ikke arbeidet som er gjort, men det er gjort noe. Vi har nå engasjert et firma fra Gudbrandsdalen som er spesialister på problemstillingen med vanninntrenging fra berg på baksiden, sa Haugen.

– Metoden går ut på å presse vannet ut og vekk ved bruk av betong. Kostnadsanslaget fra dem lyder på 400.000, noe som er godt under det vi fryktet. Det ble nevnt to faser av oppgraderingen i vår; kanskje bør fasene sees under ett likevel?

Haugen viste deretter frem tegninger fra ON Arkitekter fra Orkanger, og de viser forslag til langt mer omfattende oppussing enn å bare fjerne vannproblemet på baksiden.

– Vi har et inngangsparti som er lite innbydende, så vi har tenkt å gjøre noe med publikumsmottaket. Det tegningen viser er at vi kler igjen dagens inngang, flytter rommene som er der i dag ett hakk til høyre og gjør dermed plass til en mer innbydende inngang med universell utforming. Man går rett frem for å komme inn i hallen, til venstre for garderober og til høyre for tribune (mot sørside), toalett, lærergarderobe og kontor. Dette gir en betydelig oppussing av de begredelige toalettene blant annet.

Planskissen for den potensielle oppussingen

– Jeg kan ikke gi en eksakt pris per nå, men dette blir betydelig billigere enn først antydet. Så er det jo gjerne slik at når man først pusser opp ett rom så blir det to til. Det kan godt hende det kommer flere forespørsler til oppgradering etter hvert. Vi har også hatt god dialog med brukere av hallen, representert ved håndballgruppa.

Kultursjef Lilli Husby påpekte at det også er mulig å få spillemidler til dette, og at kommunen allerede har hatt møte med fylket. Laila Buskenes Aune (Ap) syntes forslaget så veldig fint ut.

Eli Vullum Kvande (MDG) mante til moderasjon.
– Vi bør se på hvor mye dyrere totalsummen blir til slutt. Det er mye annet vi kan bruke penger på også. Kanskje blir dette litt råflott, spurte Kvande.

– Jeg synes ikke det er råflott. Løsningen som er skissert her er så mye bedre enn det som er i dag. Forhåpentligvis skal vi denne hallen i minst 30 år til, og da synes jeg dette er en svært god løsning når vi først skal gjøre noe, var Haugens svar.

– Pengene vi bevilget til strakstiltak skulle ikke gå til dette, men til ting vi måtte gjøre noe med. Jeg skjønner at det er fristende å pusse opp mer når man først er i gang, sa Kvande.

– Jeg synes dette ser bra ut. Vi må ha tunga rett i munnen på det økonomiske, men jeg er positiv til forslaget, sa Tor Rune Halset (H) avslutningsvis.

Det presiseres at det på dette tidspunkt ikke foreligger noen konkret sak til politisk behandling, men at det gjøres «noe» med idrettshallen tross rykter om det motsatte. Og kostnaden på utbedring av vannproblemet bak hallen ligger godt under summen som ble bevilget til strakstiltak i løpet av inneværende år.

Powered by Labrador CMS