Surnadal Idrettshall

Iverksetter strakstiltak

Publisert

Et samlet formannskap i Surnadal kommune stemte tirsdag 15. mars om kommunedirektør Knut Haugens innstilling om å bevilge penger til strakstiltak i Surnadal idrettshall.

I sin innstilling til formannskapet skrev Haugen at det i første fase settes av 750.000 kroner til ekstraordinære strakstiltak for vedlikehold og oppgradering av idrettshallen. Denne økte rammen gjelder kun for 2022, og ikke videre inn i økonomiperioden.

Videre i innstillingen står det at kommunedirektøren i løpet av 2022 skal komme tilbake med ny sak for en fase 2 i større oppgradering av hallen.

Under formannskapsmøtet orienterte Haugen ytterligere om saken. – Det er viktig at alle faser av en oppgradering er deler av én helhet. Det kommer frem i innstillingen at kostnaden på fase 2 er satt til 2.960.000, men realiteten er at totalsummen er usikker. Det kunne like gjerne stått mellom 2,5 og 4 millioner kroner.

– I første omgang innstilles fase 1, som skal være tiltak rettet mot å gjøre hallen presentabel igjen, både for lokale folk og gjester, sa Haugen.

Ordfører Margrethe Svinvik (SP) fulgte opp Haugens innlegg med å uttrykke sin støtte til renovering av hallen. – For mange besøkende vil et besøk til idrettshallen være inntrykket man sitter igjen, sa Svinvik, som selv bemerket at sine assosiasjoner til forskjellige steder på Sunnmøre henger sterkt sammen med besøk til idrettshaller det har vært spilt håndballkamper i.

Kommunedirektør Knut Haugen og Ordfører Margrethe Svinvik (SP) foran formannskapet i Surnadal kommune

Svinvik påpekte videre potensialet i det solvendte taket på idrettshallen, noe Eli Vullum Kvande (MDG) også slengte seg på. – Det er kjempebra at saken nå kommer opp, sa Kvande. Jeg vil også benytte anledningen til å takke de som jobber i hallen, sa Kvande.

– Jeg har også tenkt på disse kvadratmeterne oppå taket, fortsatte Kvande. Jeg foreslår derfor at følgende setning legges til i innstillingen: «Det skal i fase 2 også leggast fram ulike alternativ for å nytte taket på idrettshallen til strømproduksjon ved hjelp av solceller og/eller varmtvatn/varme ved hjelp av solfangarar».

Neste taler var Ole Joar Bruset (H). Han sa at en totalrenovering av idrettshallen var nødvendig, men uttrykte samtidig en viss skepsis til kostnadsrammen. – Jeg lurer på hva det egentlig vil koste å fikse problemet med vannet mot muren i bakkant av hallen. Det bør i fase 2 skisseres en skikkelig langsiktig løsning, i et lengre perspektiv enn det som nevnes her, så vi har en hall som kan stå i nye 40 år.

Saken gikk deretter til avstemming. Et enstemmig formannskap stemte for kommunedirektøren innstilling om strakstiltak innenfor en kostnadsramme på 750.000 i fase 1. Forslaget om tillegg av setning i innstillingen fra Eli Vullum Kvande ble også enstemmig vedtatt.

Det betyr at det i saken om idrettshallen kommer det en enstemmig innstilling fra formannskapet til kommunestyret om å følge kommunedirektørens innstilling, med ett tillegg. Kommunestyret møtes neste gang 31. mars.

Powered by Labrador CMS