Astrid Dammen Gjeldnes (bak f.v.), Hannah Sjøflot Bremer, Ole Dalsegg, Emily Stangvik (foran f.v.), Trym Ranes, Silje Walltin og Ragna Bolme Evjen. Sammen med nestleder Mette Madaus utgjør de styret i Surnadal AUF.

Aktive ungdomspolitikere utfordrer kommunestyret

I løpet av rundt fem måneder har Surnadal AUF gått fra to medlemmer, til over 50. Nå utfordrer de kommunestyret på blant annet sommerjobb for ungdom.

Selv om leder Emily Stangvik og sosiale medier-ansvarlig Astrid Dammen Gjeldnes startet opp Surnadal AUF så seint som i oktober, har de allerede rukket å gjennomføre en rekke aktiviteter.

I tillegg til møter og sosialkvelder, har de deltatt på årsmøtene til både Surnadal AP og Møre og Romsdal AP, samt AUF Møre og Romsdal og AUF nasjonalt. Det aktive lokallaget har deltatt i nettkurs om sosiale medier, skrevet leserinnlegg og økt medlemsmassen betraktelig – fra to til 50.

– Det ble litt slik at når noen ble med, ble «alle» med. Flere og flere hengte seg på, sier Emily Stangvik, som har vært medlem i AUF siden 2019.

Hun deltar også i Surnadal AP sine møter, og ble i november valgt inn i Ungdomspanelet, som kort fortalt er et ungdomsråd for hele Møre og Romsdal.

Stangvik og Gjeldnes, som er de som i hovedsak har stått for medlemsrekrutteringa, har et mål om å få rekruttert flere medlemmer blant elevene ved Surnadal Ungdomsskule.

– Ved å få med flere derfra kan vi få til mer kontinuitet i lokallaget, sier Stangvik, som forteller at de har spurt om å få informere om Surnadal AUF i klassene ved ungdomsskolen, men at de fikk nei.

Dermed blir det hovedsakelig rekruttering via sosiale medier i tida framover.

– Det blir mye enklere etter koronaen, når vi kan gå inn i klasserommene og presentere oss og det vi driver med, sier bookingansvarlig Hannah Sjøflot Bremer.

Sommerjobb og læreplass

Surnadal AUF, som også har to styremedlemmer frå Rindal, ønsker nå å utfordre kommunestyret i Surnadal på en rekke saker.

– Selv om vi heter Surnadal AUF, har vi innslag fra Rindal, og vi står for at vi ønsker de samme endringene der, sier Emily Stangvik.

Den saken de trekker fram som aller viktigst, er sommerjobb for ungdom.

– Surnadal kommune har ikke utlyst noe, slik som nabokommunene. Nå som det bare er tre måneder til sommeren, burde det komme noe snart, hvis vi skal få tid til å søke. Sommerjobb for ungdom gir viktig erfaring, sier Trym Ranes, sønn av Annett Ranes, som var Surnadal Aps ordførerkandidat ved fjorårets kommunevalg.

– Det er vanskelig for 16-17-åringer å få jobb, sammenlignet med 18-åringer, som kan både jobbe i helse og få jobber der man må kjøre bil. Selv om man ikke er 18, kan man være like god til å vaske eller klippe plen, sier Emily Stangvik.

Hun peker på at det å ha slike, gode tilbud for ungdommene i bygda, vil øke sjansene for at folk flytter tilbake til kommunen etter studietida.

– Det er lettere for oss å flytte tilbake, hvis vi vet at ungene våre får slike tilbud, sier Stangvik.

En annen viktig sak for AUF-lokallaget er at alle som går yrkesfag skal være sikret læreplass. Det sier sekretær Silje Walltin (for ordens skyld: Silje Walltin er frilansskribent for Trollheimsporten, red. anm.).

– Siden det oppfordres til å velge yrkesfag, burde det ikke være usikkerhet rundt om man får seg jobb etter endt utdanning. Det er også viktig at plassene er relevante for utdanningen man tar, og at man får lærlingplass lokalt. Kortere reisevei betyr at flere blir i bygda, og det har kommunen sagt er viktig for dem, sier Walltin, som har med seg medrindaling Ragna Bolme Evjen, økonomiansvarlig, i styret.

Fra venstre: Ole Dalsegg, Trym Ranes, Emily Stangvik, Silje Walltin, Ragna Bolme Evjen, Hannah Sjøflot Bremer og Astrid Dammen Gjeldnes i Surnadal AUF. Nestleder Mette Madaus var ikke til stede da lokallaget møtte pressen.

Etterlyser mer tilpasset psykisk helse-tilbud

Ungdommene etterlyser også et bedre, mer tilpasset tilbud innen psykisk helse og seksualundervisning.

– Slik det er nå, er det en plakat i gangen, der det står hva som er mulig å gjøre. De vi kan snakke med bør være mye mer fysisk til stede i hverdagen vår, slik at det blir lettere å gå til dem for hjelp når man trenger det. Det er vanskeligere å ta opp problemene sine med en helt fremmed person, så det bør være noen som har vist seg, som man kjenner litt, sier Hannah Sjøflot Bremer, og legger til:

– Det er heller ikke alle som har lyst til å prate om problemene sine ansikt til ansikt, så det kunne også vært en telefonsamtale.

– Og så bør man se på ordninger der man har muligheten til å være anonym, og der man kan bruke Messenger-chat. Hvis det er noe helsesøster ser at mange sliter med, bør man kanskje få det inn på timeplanen fast, supplerer Emily Stangvik.

Astrid Dammen Gjeldnes mener elevene, selv på videregående skole, vet ganske lite om psykisk helse og seksualundervisning, og at opplæring om temaene bør starte tidligere enn nå.

– Det er lite snakk om psykisk helse og seksualundervisning på skolen. Vi vil ha mer av det, og at skolen lærer oss det fra 6.-7. klasse. Det er viktige saker å ha mer kunnskap om, sier hun.

AUF-medlemmene mener at det ungdommer gjerne lærer om temaet på nettet, i stor grad er langt fra realiteten, og at det er med på å gi falske forventninger og forhåpninger. De etterlyser også mer fokus på bevissthet rundt samtykke.

Ønsker å bli hørt

Ole Dalsegg trekker fram mer ungdomsmedvirkning, som en annen viktig sak for Surnadal AUF.

Lokallaget oppfordrer lokalpolitikerne til å ta kontakt i forkant av at saker som omhandler ungdom skal behandles.

– Vi ønsker mer innblikk og innflytelse i saker som angår oss. Send oss gjerne en mail hvis det angår ungdom, slik at vi kan komme med innspill og forslag før vedtakene blir gjort. Det gjelder spesielt det som handler om utdanning og skole, sier leder Emily Stangvik.

Hun forteller at det så langt er bare Surnadal Ap som har kontaktet dem.

– Og vi hører gjerne fra kommuneadministrasjonen også, sier hun.

På spørsmål om hvorfor lokale ungdommer skal velge nettopp Surnadal AUF, svarer Stangvik slik:

– Vi setter ungdom først. Vi kjemper for miljøet, for rettferdighet, for mindre ulikheter og bedre skole. I tillegg ønsker vi å ta vare på velferdsstaten vår.

– Og man trenger ikke ha vært så politisk engasjert tidligere for å bli med. Det kommer, smiler Hannah Sjøflot Bremer.

Powered by Labrador CMS