Kommunestyremøte i Rindal:

Tre personer som sitter i et møte.

– Vi styrer mot null

Torsdag denne uka var det kommunestyremøte i Rindal. Det ble blant annet ble lagt fram tertialrapport for første tertial, med oppløftende regnskaptall.

Publisert

Møtet startet med en presentasjon og gjennomgang av de økonomiske sakene, ved økonomisjef Henning Andersen. Han startet med tertialrapporten for første tertial.  I kommunedirektørens innstilling står det at mindreforbruket i forhold til vedtatt budsjett for første tertial er 4,8 millioner kroner, eksklusive næring og samfunnsutvikling.

– Dette er en veldig bra tertialrapport! Jeg kan ikke huske å ha stått her før og sagt til kommunestyret at vi styrer mot null, sa Andersen.

– Men vi må også holde fokus framover, slik at det fortsatt går bra når vi skal legge fram regnskapet for 2024, la han til.

Økonomisjefen påpekte at de finansielle måltalla viser at man ligger veldig godt an, i forhold til første tertial i tidligere år. 

Salget av konsesjonskraft går veldig bra for tida, og prognostisert mindreforbruk ved årets slutt er på 100.000 kroner. 

Gledelig er det også at sykefraværet så langt i år er lavere enn i fjor. Rapporteringen på sykefravær er lavere enn på mange år, og det er veldig bra, understreket Andersen. Det er forholdsvis lite korttids sjukefravær, men det er fortsatt utfordringer med langtidsfravær, sa han.

Kommunedirektør Mons Otnes sa at ut fra tertialrapporten, er prognosen å gå i null ut året. Men det er fortsatt nødvendig å arbeides hardt og disiplinert for å klare dette. Omstillingsprosessene som er i gang må fullføres, slo han fast.

Handlingsplan for Bygdevekst ble også enstemmig vedtatt møtet.

Se saksdokumentene til møtet på Rindal kommune si hjemmeside, og opptak av hele møtet på Kommune-TV.

Powered by Labrador CMS