Kommunestyret i Rindal

En mann på talerstolen i et møte.
Kommunedirektør Mons Otnes la fram forslag til handlingsprogram for 2024 - 2027.

Orientering om handlings­program for 2024-2027

Publisert Sist oppdatert

Torsdag i forrige uke var det kommunestyremøte i Rindal. Trollheimsporten har for ordens skyld avventet publisering av protokollen etter møtet, for å kunne henvise til den.

Protokollen fra møtet er å finne på Rindal kommune sin hjemmeside. Her er det referert en del informasjon fra ordførerens og fra kommunedirektørens orienteringer. Hele møtet kan sees i opptak på Kommune-TV.

Kommunedirektøren la fram forslag til handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett 2024-2027 til orientering. Enhetslederne holdt innlegg med orienteringer til kommunestyret om sine respektive enheter. Kommunestyret vedtok enstemmig å ta kommunedirektøren sitt framlegg til til orientering.  
(Det er ikke riktig at handlingsprogrammet ble vedtatt, slik vi først skrev. Det skjer på et senere tidspunkt. På dette møtet ble framlegget gjenomgått og tatt til orientering.)

I saken om budsjettregulering for andre tertial 2023 fremmet Høyre et eget forslag til budsjettreguleringer.  Dette forslaget ble satt opp mot kommunedirektørens innstilling. Kommunedirektørens innstilling fikk 15 stemmer, mot 2 stemmer for Høyres forslag.

Kommunestyret vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling om å utvide antall plasser til disposisjon for mottak av flyktninger med 8 plasser for 2023.

Fra et kommunestyremøte
Powered by Labrador CMS