Kommunestyremøte i Rindal:

La fram tertialrapport uten dramatikk

Publisert

I torsdagens kommunestyremøte i Rindal ble årets første tertialtrapport lagt fram. I denne rapporten er det generelt små avvik i forhold til periodisert budsjett. Det største av avvikene ligger på helse og omsorg, samt at det er avvik på skole og kultur. I saksframlegget står det at kommunedirektøren historisk har brukt å legge fram tertialrapport med merforbruk i første tertial, så det er neppe noen dramatikk i dette.

Det er avvik på lønn i enheten helse og omsorg. Bakgrunnen for dette er at nedtrekk av stillinger er ikke gjennomført etter planenn, på grunn av forsinkelse i innflytting i heldøgns omsorgsboliger. Det har i tillegg vært vanskelig å få tak i vikarer ved fravær. En del fast ansatte har derfor arbeidet ekstra og fått overtidsbetaling. Økonomisjef Henning Andersen forklarte at det også er høyt sykefravær, spesielt på institusjonen, som fører til økte utgifter for enheten.

I saksframlegget heter det at status etter første tertial viser at det vil bli merforbruk for kommunen om det ikke gjøres budsjettreguleringer. Kommunedirektøren ser det som utfordrende å dekke det underliggende merforbruket bare ved å redusere tjenestetilbudet, slik det delvis er gjort de siste årene. Likviditeten er god, og sykefraværet på overordnet nivå er noe lavere enn i 2022.

Ordfører Mildrid Kattem Aune (Sp) Sa at hun har en god magefølelse når det gjelder budsjettoppfølginga.

– Vi ser at vi er på rett veg, og det jobbes godt i enhetene. Det er ingen dramatikk i de tallene som blir lagt fram. Nå må vi ha litt ro rundt de prosessene som er i gang, og se hvordan resultatet blir. Vi fortsetter med stø kurs mot et bedre handlingsrom og ei god utvikling av alle tjenster framover, sa ordføreren.

Line Flåtten (Ap) uttrykte bekymring for at det står i saksframlegget at det går mot et merforbruk på 7 millioner kroner innen helse og omsorg ved årets slutt, dersom ikke noe blir gjort.

Til dette svarte økonomisjefen at kommunen bruker mindre penger på helse og omsorg år for år. Det går rette veien, men omstillingen tar tid. Det startes nå et arbeid med turnuser, og det er det som vil gi størst økonomisk effekt i omstillingsarbeidet.

– Vi må ha tru på at den prosessen som gjennomføres i TØRN vil gi resultater for oss, sa han.

Han tilføyde at det jobbes kontinuerlig med andre tiltak også.

Powered by Labrador CMS