Kommunestyremøte i Rindal

Fikk fritak fra vervet som ordfører, men skal fortsatt sitte i kommunestyret

Vibeke Langli har søkt om fritak fra vervet som ordfører i Rindal og fritak fra vervet som formannskapsmedlem fra 1. januar 2023. Hun søker samtidig om permisjon fra kommunestyret fra 1. januar og ut kommunestyreperioden. Søknaden begrunnes med at hun har fått jobb som økonomisjef i Surnadal kommune, med ønske om oppstart 1. januar 2023.

Kommunestyret i Rindal behandla saka onsdag.

Kommunedirektørens innstilling var slik:

1. Kommunestyret gir Vibeke Langli fritak fra vervet som ordfører fra 1. januar 2023.

2. Kommunestyret gir Vibeke Langlig fritak fra vervet som medlem i formannskapet fra 1. januar 2023.

3. Kommunestyret gir ikke permisjon fra kommunestyret fra 1. januar og ut kommunestyreperioden.

Vibeke Langli (Sp) og Bettina Røen Helgetun (Sp) ble kjent inhabile i saka. To vararepresentantar var innkalt.

Magnar Dalsegg (H) var ordfører i saka, og Line Flåtten (Ap) ble valgt som settevaraordfører.

Kommunedirektøren hadde altså innstilt på å gi Langli fritak fra vervet som ordfører og fra formannskapet, men ikke fra kommunestyret.

Kommunedirektør Mons Otnes forklarte at bakgrunnen for tilråinga er hjemla i loven.

– Vervet som ordfører og medlem i formannskapet er valgt av kommunestyret, men som kommunestyrerepresentant er man valgt ved valget. Vi vurderer det da som strengere å få fritak for vervet som ordfører og fra formannskapet, enn å få fritak fra kommunestyret, sa Otnes.

Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Powered by Labrador CMS